Пакети за дозиране и помпи за електроцентрали и електроснабдителни дружества

LEWA снабдява операторите на електроцентрали и електроснабдителните дружества с помпи и системи за пренасяне, дозиране и смесване на различни флуиди. Ние не само осигуряваме нашите продукти на електроцентралите, но и разработваме решения за пречиствателни съоръжения, бутилиране на газове, производство на биогаз, регионални електроснабдителни дружества и производители на водород.

Заедно с вас ще планираме всички важни технологични операции – например пренасяне, дозиране, смесване, загряване и охлаждане – и ще изградим идеалната система по вашите изисквания с изпитаните помпи LEWA.

Енергетика
Помпи и системи LEWA за електроцентрали и електроразпределителни дружества

LEWA предлага най-съвременните мембранни дозиращи помпи в света, които се използват в широк спектър от приложения в енергетиката. Имате ли нужда от помпа за електроцентрала и експертна консултация по системните решения в енергетиката? Тогава се свържете с нас и нашите експерти ще ви посъветват.

Енергетиката включва процесите на генериране, пренос, разпределение и съхранение на електроенергия. Нашите клиенти са оператори, доставчици, фирми за строеж на електроцентрали, проектанти – на тях помагаме със своите продукти и познания повече от 60 години. От 2009 г. насам нашият асортимент е разширен с продуктите на Nikkiso, включващи криогенни и херметични помпи.

LEWA metering system for energy supply

Области на приложение за помпи и системи LEWA за енергетиката

Асортиментът на LEWA обхваща типичните приложения за различни клиентски сегменти в енергетиката. Ще се радваме да ви помогнем и с отделни запитвания за други приложения. Нашите експерти ще разработят също така решение по поръчка за вас или ще конструират идеалната помпа за вашата електроцентрала.

Потребителски сегментиТипични приложения за нашите клиенти
Топлоелектрически централи,
електроцентрали с комбиниран цикъл
 • Помпи за сода каустик и дозиращи помпи за очистващ препарат при очистването от CO2 (очистване с амини)
 • Инжектиране на замърсена технологична вода в горивните инсталации
 • Инжектиране на карбамидни и амонячни разтвори за денитрификация
 • Дозиране на сяра за обработка на димни газове в ТЕЦ
 • Пречистване на вода със солна киселина и сода каустик
 • Инжектиране на хидразин, левоксин или амонячен разтвор за обработка и регенериране на тръбопроводи
 • Промиване на механични уплътнения в помпата за подаване на вода към котела
 • Реинжектиране на CO2
 • Пренасяне/циркулация на флуиди от критично значение в трудни условия (например от -200 до 450 °C) с херметични помпи
Производители на биогорива
(от 1-во до 3-то поколение)
 • Дозиране на фосфорна киселина, сода каустик и др. в производството на биогорива (например етанол и биодизел)
 • Пренасяне на биомаса в газификатора на дървен материал за производство на синтетични горива (например от слама и биогенни отпадъчни материали)
 • Дозиране на добавки в крекинга
 • Генериране и пренасяне на течен водород
Производители на биогаз
 • Одориране на биогаз
Производители на акумулатори
 • Системи за разреждане за акумулаторни киселини – например при производството на високоефективни акумулатори
Пречиствателни станции за отпадъчни води
 • Инжектиране на замърсена технологична вода в горивните инсталации
Зареждане на газови бутилки
 • Одориращи и дозиращи станции за зареждане на газови бутилки
Производители на катализатори
 • Дозиране на повърхностно активни вещества, водно стъкло, алуминиеви оксиди, сярна киселина в катализаторите
Станции за зареждане на автомобили с газ/природен газ
 • Одориране на втечнени газове
 • Пренасяне/зареждане на втечнени газове (метан, природен газ)
Корабостроителници, корабни доставчици
двукорпусни танкери, танкери за метан/пропан-бутан
газови терминали
 • Помпи за станции за зареждане за кислород/азотни смеси
 • Пренасяне на втечнени газове – например метан, пропан-бутан
Химически заводи
Производители на соларни клетки
 • Дозиране на монохлорсилан при производството на соларни клетки
 • Термопомпи в соларни топлоелектрически централи
Снабдителни дружества, регионални електроснабдителни дружества и фирми за нови енергийни източници
 • Пренасяне на електролити в – и извън – пещери с технологични помпи LEWA
Производители на водород
 • Одориране на водород

Решения с помпи и системи LEWA за енергетиката

Натрупали сме 60-годишен опит в множество различни приложения в енергетиката. Това означава, че можем да ви снабдим с отделни дозиращи помпи – например помпи по поръчка за електроцентрали. Но не само: Също така планираме, изграждаме и доставяме цялостни системи.

Притежаваме също така обширни познания за пулсациите и поведението на различните флуиди както в помпите, така и в тръбопроводите и системите.

Измервателните прибори и технологиите за контрол са неделима част от асортимента на LEWA вече над 40 години. Освен това LEWA участва в най-различни приложения в областта на преминаването към нови енергийни източници – например в производството на биогорива, одорирането на биогаз, както и приложенията за циркулация в соларните топлоелектрически централи. Можете също така да се възползвате от нашите познания като един от пионерите в обработката на CO2.

Нашият дългогодишен опит ни позволява да предлагаме експертни познания в конструирането и управлението на проекти в международен мащаб, за да ви съдействаме на всички етапи на проекта.

Diagramm power plant
Diagramm CO2 wash

Заедно с вас ще разработим идеалното решение, отговарящо точно на вашите очаквания – например помпа за използване в електроцентрала.

По-конкретно можем да ви предложим:

 • Обширна база от знания в различни приложения
 • Оценка на флуидите и инспекции на тръбопроводите
 • Детайлно проектиране и управление на проекти в световен мащаб
 • Помпени технологии на световно ниво за максимална безопасност и икономичност
 • Съответствие с международните стандарти – например DVGW G280, WHG, директивите за оборудване под налягане, ISO 9001, ASME, ГОСТ Р, ATEX, TA-Luft (германските Технически указания за контрол на качеството на въздуха)
 • Съответствие със специалните разпоредби за електроцентралите и изготвяне на изчерпателна документация при внедряването на нова помпа в електроцентралата
 • Въвеждане в експлоатация, обучение на място и осигуряване на резервни части
 • Поддръжка, ремонт, преоборудване и цялостно обслужване за оптимизиране на системите

Предимствата накратко

Помпи, системи и блокове от висок клас

Осигуряваме помпи от висок клас, интегрирани в цялостни системи и блокове за конкретните приложения. Разбира се, неизменно осигуряваме доказаното качество на LEWA.

Икономични решения

Винаги доставяме икономични помпи, системи и блокове със сведено до минимум потребление на енергия, висока ефективност, ниски потребности от поддръжка и дълъг експлоатационен срок.

Изпитана модулна система

Конструираме нашите системи и блокове с модулна конструкция с различни комбинации от двигатели и глави на помпите за различни приложения.

Специални материали

По заявка можем да изработим системи със специални материали – например Hastelloy, титан, неръждаема стомана Duplex или други материали. Ако се интересувате, се обърнете към нашия ръководител по продуктите.

Патентована мембрана тип „сандвич“

Нашите патентовани мембранни дозиращи помпи използват метални или PTFE мембрани тип „сандвич“ със системата за защита на мембраната (DPS) за максимално безопасна експлоатация.

Гъвкава конструкция

Можете да разчитате на над 60-годишен опит в конструирането на помпи, оборудване и системи: На етапа на проектирането реагираме гъвкаво към необходимите промени или корекции на конструкцията.

Въвеждане в експлоатация по цял свят

Нашата световна сервизна мрежа въвежда оборудването в експлоатация и осигурява техническо обслужване директно на обекта – независимо дали е наземен, или морски.

Пълна документация

Получавате съпътстваща документация и сертификати, включително инструкциите за експлоатация, както и подробностите за конструкцията и изпитванията на различни езици.

Международни стандарти

Помпите, системите и блоковете LEWA са в съответствие с основните международни стандарти като DVGW G280, WHG, PED, ISO 9001, ASME, ATEX и TA-Luft. Разбира се, можете да определите и свои стандарти.

Приложения

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

LEWA ecoflow бутална дозираща помпа

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Буталната дозираща помпа LEWA ecoflow® е високоефективната и икономична дозираща помпа за по-елементарни задачи за пренасяне или дозиране.

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecosmart® е евтината дозираща помпа за различни приложения, която може бързо и удобно да се поръча от магазина онлайн.

Механична мембранна дозираща помпа LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Механичната мембранна дозираща помпа ecodos® от LEWA е подходяща за всички задачи за пренасяне и дозиране в диапазона на ниските налягания.

Мембранни дозиращи помпи LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Използвайте мембранни дозиращи помпи със сервоуправление за прецизно дозиране и смесване на флуиди в дозиращи съоръжения и системи.

Микродозиращи помпи LEWA M

LEWA micrometering pump M

Микродозиращата помпа LEWA от серията M е подходяща за най-малките дебити, използвани в лаборатории и изследователски институти.

Микродозираща помпа LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

Най-малките дебити и прецизното дозиране правят микродозиращите помпи LEWA от серия FC първи избор за лабораторни помпи.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Sundyne-Marelli

Sundyne Marelli Plungerpump

Хоризонтални и вертикални технологични помпи Sundyne-Marelli. Хоризонтални и вертикални технологични помпи по API 610 Усилени помпи Sundyne-Marelli по ISO-13709, API-610.

Криогенна помпа Nikkiso

Nikkiso cryogenic pump

Криогенната помпа NIKKISO е идеалната помпа за пренасяне на пропан-бутан и метан. Консултирайте се с нашите експерти!

Центробежна херметична помпа Nikkiso

Nikkiso canned motor pump

Центробежната херметична помпа NIKKISO е идеално пригодена за задачи за пренасяне и циркулация в химическата промишленост. Ще се радваме да ви помогнем за правилния избор.

Wernert

Wernert centrifugal pumps

Хоризонтални и вертикални помпи Wernert с пластмасова облицовка Усилени помпи Wernert с пластмасова облицовка за разяждащи, агресивни, токсични и абразивни флуиди. Агресивни, токсични и абразивни флуиди - Wernert предлага подходящата центробежна помпа, изработена от неметални материали – напр. UHMW-PE, PVDF или PTFE.

Стандартна пневматична помпа Wilden

Wilden air operated diaphragm pump

Като изобретател на пневматичната двойно-мембранна помпа, задвижвана със сгъстен въздух, Wilden Pump & Engineering Co. пуска на пазара първата помпа с такава конструкция през 1955 година. Двойно-мембранна бутална обемна помпа със задвижване със сгъстен въздух

Одориращи системи

LEWA odorizing systems

Одориращи системи за природен газ, кислород, азот или въглероден диоксид. Консултирайте се нас и разчитайте на 40-годишен опит!

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Howden Burton Corblin

Howden Compressors

Howden Burton Corblin Kompressoren, Howden Kompressoren sind ausgelegt für lange Laufzeiten bei kontinuierlichem Betrieb.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега