LEWA предлага решения за всички отрасли

Помпи и системи от LEWA се използват в най-различни отрасли. Те се използват в добива на природен газ и суров петрол, за одориране на газове, в рафинериите и в хранително-вкусовата промишленост.

Нашите решения дозират, смесват, пренасят, сепарират и темперират флуиди дори в най-тежките условия. Те са и най-добрият избор при производството на пластмаси, в химическата и фармацевтичната промишленост, в електроцентралите и за производството на почистващи препарати и козметика. Със своите експертни познания по технологиите и услуги за професионално управление на проектите можем да ви гарантираме ефективно решение по поръчка за вашето конкретно приложение.

Industry Oil and Gas

Помпи и пакети за производството на суров петрол и природен газ

LEWA е експертът в помпите и пакетите от 1950-те години до днес. С нас получавате всичко от един-единствен източник: Нашите изработени по поръчка пакети се използват по цял свят в морските платформи за производството на суров петрол и природен газ. От Китай до Обединените арабски емирства солидни партньори разчитат на нашия опит при проучванията за суров петрол.

Industry Gasodorization

Одориране на газове с помпите и пакетите за дозиране LEWA

Природният газ, кислородът и азотът са без мирис, но са потенциално опасни. Затова тези газове се „одорират“ с възможно най-силно миришещо вещество. Вече над 40 години LEWA разработва системи за одорирането на газове – например природен газ, биогаз и втечнени газове. Този процес е от изключителна важност, поради което системата за одориране трябва да работи прецизно и надеждно.

Industry Refinery

Помпи и дозиращи системи за дестилационни съоръжения и приложения в рафинериите

Суровият петрол трябва да бъде почистен, сепариран и рафиниран до степен, в която крайните продукти станат подходящи за продажба (например газ, дизел, нафта за отопление, смазочни материали, пропан, бутан). LEWA ще ви снабди с помпи и дозиращи системи за използване при дозирането на химикали в процеса на рафиниране. С нашите продукти работят например дестилационни съоръжения, съоръжения за коксуване и крекинг. Попитайте нашите експерти за повече информация!

Industry Petrochemicals

Помпи и дозиращи системи за нефтохимическата промишленост

Повече от 50 години доставяме дълготрайни помпи и дозиращи системи за приложения от рода на хидрокрекинга. Нефтопродуктите са изходни суровини за производството на пластмаси, фармацевтични изделия, оцветители, перилни, почистващи и други продукти. Обърнете се към нашите експерти и ще ви предоставим подробна информация за решенията за дозиране и пренасяне за хидрокрекинга!

Industry Chemicals

Помпи и системи за дозиране на химикали за химическата промишленост

Когато в процесите с високо налягане трябва да се пренасят или дозират флуиди и суспензии, които са от критично значение, опасни за околната среда, токсични или запалими, няма друга алтернатива освен херметично затворените дозиращи помпи, технологични мембранни помпи и дозиращи системи от LEWA. Херметично затворените помпи LEWA с налягания до 1200 bar са първият избор за производството на химически междинни и крайни продукти. Обърнете се към нашите експерти и ще ви консултираме за вашето индивидуално помпено или системно решение!

Industry Plastics

Помпи и системи за производството на пластмаси

Можете да разчитате на нашите специални експертни познания за всички смесителни процеси в производството на пластмаси (добавяне на восъци, забавители на горенето и смазочни материали). Обърнете се към нашите експерти! С удоволствие ще ви консултираме за решенията за дозиране и пренасяне за производството на пластмаси – например при обработката на полиетилен.

Industry Cleaning and Detergents

Помпи и системи за производството на перилни и почистващи препарати

LEWA предлага системи за непрекъсната работа с контрол на формулите за производството на битови и промишлени почистващи препарати с всички предлагани на пазара концентрации на повърхностно активни вещества – от суровината до крайния продукт. Обърнете се към нашите експерти и ние ще ви консултираме – заедно с вас ще конфигурираме помпи и системи за производството на перилни и други почистващи препарати.

Industry Personal care

Помпи и системи за производството на козметични продукти

Технологични процеси със строги изисквания за качеството и хигиената – например добрата производствена практика (ДПП) – или задължение да се избягват консерванти изискват подходящо оборудване. Ние ще ви помогнем за избора и конструкцията на хигиенични компоненти и системи за производството на козметични продукти. Обърнете се към нашите експерти и ние ще ви консултираме – заедно с вас ще разработим решения за дозиране по поръчка за вашия производствен процес – например за производството на козметични продукти.

Industry Pharma & Biotech

Помпи и системи за фармацевтиката, медицината и биотехнологиите

Като водещ производител на помпи и помпени системи за фармацевтиката, медицината и биотехнологиите, LEWA ще ви помогне за разработката на цялостни решения, съответстващи точно на вашите технологични изисквания. Производството на фармацевтични продукти изисква специални експертни познания, за да се гарантира спазването на законовите изисквания. Надеждността при производството, документирането и проверките са наши основни приоритети.

Industry Food & Beverages

Помпи и системи за хранително-вкусовата промишленост

LEWA помага на фирмите за строителство на съоръжения и производство в хранително-вкусовата промишленост с помпи и системи за хомогенизиране и дисперсия, както и за други преработващи операции в отрасъла. Заедно с вас ще планираме всички важни технологични операции – например пренасяне, дозиране, смесване, загряване и охлаждане, – за да можете икономично да преработвате суровината.

Industry Energy utilities

Пакети за дозиране и помпи за електроцентрали и електроснабдителни дружества

LEWA снабдява операторите на електроцентрали и електроснабдителните дружества с помпи и системи за пренасяне, дозиране и смесване на различни флуиди. Ние не само осигуряваме нашите продукти на електроцентралите, но и разработваме решения за пречиствателни съоръжения, бутилиране на газове, производство на биогаз, регионални електроснабдителни дружества и производители на водород.

Industry Other industries

Помпи и дозиращи системи за други отрасли

LEWA предлага решения по поръчка и референции за почти всички отрасли, в които процесите изискват точно дозиране или надеждно пренасяне на флуиди. Като специалисти в работата с флуиди, ние естествено имаме и опит в области извън нашите основни пазари.