Технологични съоръжения и системи LEWA

Ние изработваме технологични съоръжения, системи, платформи и пакети по поръчка вече шест десетилетия. Това включва предварително планиране, събиране на данни на обекта, изпитване и изчисляване на допълнителни системи за дозиране и зареждане, и условията на налягането.

Нашият опит обхваща всичко – от низходящите и възходящите процеси в добива на нефт и газ до процедурите за производство на хранителни и фармацевтични продукти. Освен това, разбира се, ние използваме нашите изпитани дозиращи и технологични помпи във всички тези приложения. Това означава, че получавате всички наши услуги от един-единствен източник и се възползвате от експерт за контакти на всеки етап от проекта.

Chemical Injection Package

Пакети за инжектиране на химикали LEWA

Технология: Оптимизирана помпена инсталация с резервоар, тръбопроводи, аксесоари и прибори

Разработени и произведени от водещия производител на помпи. Пакети по спецификации на клиента за инжектиране на химикали при добива на нефт и газ.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 5 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA Pumpskid

Помпени агрегати LEWA

Технология: Помпа на фундамент с тръбопроводи, аксесоари и прибори

Готови за експлоатация, специално конструирани помпени агрегати с малки габарити. Ние избираме всички помпи, материали и аксесоари за тези помпени платформи.

Икона за нефт и газ Gasodorierung Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Kunststoffe Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 5 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA bellow pulsator

Силфонни пулсатори LEWA

Технология: Силфонни пулсатори

Идеалното решение за генериране на осцилиращи флуидни потоци във вертикални съдове за ускоряване на химическите реакции.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия – сива Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Пулсиращ обем 200 cm³-21 l
Макс. височина на колоната 18 m
LEWA odorizing system

Одориращи системи LEWA

Технология: Инжекционни системи с мембранни помпи

LEWA изгражда одориращи системи за газове – например природен газ, кислород, азот и въглероден диоксид – вече над 40 години. Одориращите системи LEWA дозират въпросния одорант надеждно, пропорционално и икономично.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 0 l/h-40 l/h
Нагнетателно налягане 300 bar
LEWA ecofoam System for plastics extrusion

Система за дозиране на разпенващ агент LEWA ecofoam®

Технология: Цялостна дозираща система за разпенващи агенти с мембранна помпа

Напълно херметична система с подсигурена конструкция, работеща заедно с екструдерите, за дозиране на различни разпенващи агенти в производството на пластмаси.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия – сива Икона за нефтохимия – сива Икона за химикали – сива Икона за пластмаси Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 0,05-250 kg/h
Нагнетателно налягане 50-500 bar
LEWA Process Plants and Systems

LEWA Flow Distribution Systems (FDS)

Technologie: Flow Distribution System

Mithilfe von LEWA Flow Distribution Systems und mehreren Injection Rate Control Devices (IRCDs) kann ein Fluid an mehreren Stellen in den Prozess eingebracht werden.

Oil and Gas icon Gasodor icon gray Raffinerie Petrochemie Chemie Plastics icon gray Cleaning icon gray Cosmetics icon gray Pharma icon gray Food icon gray Energy icon gray Other icon gray

Leistungsdaten
Fördervolumen 0,3 l/h bis 5.000 l/h
Förderdruck 1.000 bar
LEWA metering and mixing system

Системи за дозиране, смесване или зареждане от LEWA по спецификации на клиента

Технология: Системи за партидно/непрекъснато производство по спецификация на клиента

Системи по спецификация на клиента за вашия партиден или непрекъснат производствен процес. Дозиране, смесване, зареждане, сепариране, контрол на температурата: Заедно с вас разработваме идеалната технологична последователност и произвеждаме системата, отговаряща на вашия производствен процес – до самия завършен продукт.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване Икона за козметика Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други

Данни за показателите
Дебит 10 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA metering system

Дозиращи системи от LEWA по спецификация на клиента

Технология: Дозираща система за незабавна експлоатация

Дозираща система за незабавна експлоатация с контрол в затворен цикъл и оборудване за следене и проверка на достоверността. Вашата индивидуално конфигурирана дозираща система с оптимално конструирана помпа за дозиране на флуиди в автоматизирани процеси.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване Икона за козметика Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други

Данни за показателите
Дебит 10 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 1200 bar
Geveke Nitrogen Generation Package

Geveke Nitrogen Generation Package

Technologie: Hohlfasermembrantechnologie

Komplettes Package zur kontinuierlichen Stickstoffgewinnung mit hoher Reinheit für Öl- und Gasanwendungen.

Oil and Gas icon Gasodor icon gray Refinery icon Petrochemicals icon Chemicals icon Plastics icon gray Wasch- und Reinigungsmittel Kosmetik Pharma, Life Sciences & Biotech Lebensmittel & Getränke Energy icon gray Other icon gray

Leistungsdaten
Gewinnungsrate max.472 m³/h
Stickstoffreinheit bis zu 99,5%
Howden Burton Corblin System

Компресори Howden Burton Corblin

Технология: Мембранни компресори, бутални компресори, винтови компресори

Компресорите Howden са проектирани за дълги работни цикли при непрекъсната работа.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други – сива

Данни за показателите
Смукателен обем 250 m³
Нагнетателно налягане 3000 bar
Chemineer Mixing technology

Смесителна технология Chemineer

Технология: Бъркалки и статични смесители

Бъркалките Chemineer имат богат асортимент. От турбинните бъркалки до импелерите, тези бъркалки могат да се използват в почти всеки процес, изискващ разбъркване на течност или газ.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване Икона за козметика Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други – сива

Данни за показателите
Мощност 0,18 kW-1000 kW
Скорости 4-1500 об/min