Производство на биогорива с помпи LEWA

Биогоривата се произвеждат от възобновяеми енергийни източници, които са неизчерпаеми по човешките стандарти.

Понастоящем вече се използват големи количества биодизел, биоетанол и чисти растителни масла. Производството на синтетични горива от биомаса се изпитва в първите пилотни системи.

Още на този ранен етап LEWA достави няколко помпи за разработването на биогорива 2-ро поколение на изследователски фирми.

Решение

Помпи LEWA се използват в най-различни методи за производство на биогорива.

В зависимост от конкретното приложение се използват различни помпи, които оптимално да отговарят на съответните изисквания:

 • Традиционен процес за производство на биодизел с помпи LEWA ecosmart за дозиране на добавки (до 300 l/h, до 80 bar, стайна температура)
 • Алтернативни процеси за производство на синтетични горива с LEWA ecoflow или LEWA triplex като високотемпературна технологична помпа за повишаване на налягането в реактора (15 m³/h, до 250 bar, до 350 °C)
 • Трансестерификация на органични мазнини или масла с метанол в процес под високо налягане с LEWA triplex, технологична помпа, работеща като захранваща помпа за масло или метанол, (100-2400 l/h, до 250 bar, до 100 °C)
 • Термично разлагане на органични отпадъци с дозираща помпа LEWA като захранваща помпа за биомаса (100 l/h, до 320 bar), стайна температура и рециркулационна помпа (250 bar, 350 °C)
 • Новоразработен процес за синтез за пилотното съоръжение Bioliq® в KIT, Карлсруе с различни дозиращи помпи и високотемпературни помпи LEWA

Области на приложение

Помпи LEWA в различни процеси за производство на биогорива:

ИлюстрацияОписание на процесаПроцес
Традиционен процес за производство на биодизел: Трансестерификация на растителни масла с метанол. Ниско налягане
1-во поколение
Алтернативен процес за производство на синтетични горива: Газифициране на суровини с въглеродно съдържание за производството на синтетичен газ (CO+H2), който в последствие се преобразува в гориво с дълга верига чрез синтез на Фишер-Тропш. На последния етап от процеса (хидрокрекинг) желаното гориво от биомаса до течност (BTL) (синтетично гориво) се произвежда при температури > 200 °C и технологично налягане до 90 bar.

  Повече информация:  www.bioliq.de

Високо налягане
2-ро поколение
Подобен процес (традиционен)
Трансестерификация на органични мазнини или масла с метанол под високо налягане.
Високо налягане
2-ро поколение
Термично разлагане на органични отпадъци за производството на нискокипящ суров петрол, както и газове с високо съдържание на водород. Високо налягане
2-ро или 3-то поколение

Основна информация

Използването на биогорива предлага значителни предимства в сравнение с изкопаемите енергийни източници:

 • Екологосъобразно – поради намаляването на емисиите на CO2 по изискванията на Протокола от Киото
 • На практика могат да бъдат използвани промишлени и селскостопански излишъци
 • Политическа независимост от страните-производителки на петрол и глобалното наличие на суровини
 • Могат да се използват както с текущите, така и с бъдещите технологии за двигателите, тъй като едно синтетично гориво може да се адаптира според изискванията

Производство на биогорива, 1-во поколение

Горива на растително-маслена основа:

ПроизходГориваЦели
Маслодайни растения от селското стопанство:
 • Рапица
 • Слънчоглед
 • Соеви зърна
 • Ленено семе
 • Необработени естествени растителни масла
 • Биодизел
 • Дългосрочно осигурена икономическа полза поради намалението на данъка върху минералните масла
 • Създаване на оптимални условия за отглеждане на суровини
 • Увеличаване на пазарния дял
 • Разширяване на указанията за смесване

Биоетанол:

ПроизходГориваЦели
Възобновяеми източници:
 • Зърнени храни
 • Царевица
 • Захарно цвекло
 • Картофи
 • Захарна тръстика (в чужбина) и др.
 
 • Етанол
 • Етанол-бензинови смеси
 • ETBE*
* Вижте легендата
 • Дългосрочно осигурена икономическа полза от намаления данък върху маслата
 • Създаване на оптимални условия за отглеждане на суровини и на система за управление на проследимостта и контрол на качеството
 • Успешно пласиране на пазара за горива чрез смесване с изкопаеми горива

Легенда:

СъкращениеОписание
Биогорива: Синтетични горива: BTL: GTL: CTL: CNG: LPG: ETBE: FAME: RME:Биогорива, горива от възобновяеми източници, специални горива, биомаса-втечнен газ-втечнени въглища-сгъстен метан пропан-бутан/пропан газ етанол третичен бутилов етер метилов естер на мастната киселина рапичен метилов естер

Източник: www.biotechnologie.de

Производство на биогорива, 2-ро поколение

Синтетични горива:

ИзточникГориваЦели
Газифициране на възобновяеми енергийни източници и възобновяеми биогенни остатъци:
 • дървесина
 • слама
 • изсушени остатъци от ферментация
 • Остатъци от отпадъци и рециклиране
 • газообразни синтетични горива с метаново и водородно съдържание
 • течни синтетични горива като заместител на бензина и дизела
 • метанол
 • дългосрочно осигурена икономическа полза от намаления данък върху маслата
 • създаване на оптимални условия за култивиране на суровини
 • създаване на система за управление на проследимостта и контрол на качеството
 • успешно пласиране на пазара за горива чрез смесване с изкопаеми горива

 

Производство на биогорива, 3-то поколение

Водород:

ПроизходГориваЦели
От биомаса чрез термохимични и микробиологични процеси, както и електролиза със захранване от слънчеви и вятърни турбини. H2-CH4 – смес за горивни клетки
 • дългосрочно осигурена икономическа полза от намаления данък върху маслата
 • създаване на оптимални условия за усвояване на ресурсите
 • създаване на система за управление на проследимостта и контрол на качеството
 • успешно дългосрочно пласиране на пазара за горива

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecosmart® е евтината дозираща помпа за различни приложения, която може бързо и удобно да се поръча от магазина онлайн.

Механична мембранна дозираща помпа LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Механичната мембранна дозираща помпа ecodos® от LEWA е подходяща за всички задачи за пренасяне и дозиране в диапазона на ниските налягания.

Санитарно-хигиенна LEWA ecodos

LEWA ecodos food pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecodos® в санитарно-хигиенно изпълнение е идеалната помпа за хранителни и фармацевтични продукти в диапазона на ниските налягания.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Бутална помпа LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA е експертът в помпите: Свържете се с нас още днес, за да получите бутална помпа, подготвена за всички изисквания на приложенията на сушата и в морето!

Ротационна бутална помпа Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Гъвкавата помпа за приложения по хигиеничните стандарти – до сложни стерилни приложения с редки, гъсти и/или чувствителни на разкъсване флуиди. Хигиенична ротационна лопаткова помпа (ротационна обемна помпа).

Центробежна херметична помпа Nikkiso

Nikkiso canned motor pump

Центробежната херметична помпа NIKKISO е идеално пригодена за задачи за пренасяне и циркулация в химическата промишленост. Ще се радваме да ви помогнем за правилния избор.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега