Пречистване на газ чрез дозиране на сяра с бутални и мембранни дозиращи помпи LEWA ecoflow

В промишлените горивни технологични процеси се отделят димни газове, съдържащи както безвредни, така и различни вредни вещества. За да се намали отражението върху околната среда, в много държави са въведени законови лимити за съдържанието на замърсители в димния газ. Такива замърсители най-често са твърди частици, хлороводород, серен диоксид или въглероден оксид. Затова е необходим процес за пречистване на димния газ.

Много технологични процеси за пречистване на димния газ използват електрическо филтриране. За повишаване на ефективността на събирането на електростатичния утаител може да се дозира серен триоксид. Помпите LEWA ecoflow с бутална или мембранна конструкция и напълно нагреваеми глави осигуряват оптималното решение за тези приложения за дозиране на сяра.

Решения

За дозирането на сяра в процеса за пречистване на димен газ, помпите LEWA ecoflow с бутална или мембранна конструкция са подходящо решение:

  • LEWA ecoflow в напълно нагреваем вариант (бутална или мембранна помпа)
  • Херметично затворена и безопасна технология за глава на помпа за опасни вещества
  • Специална конструкция на главите на помпите с пълен нагревателен кожух: K511Z (бутална) или M911Z (мембрана)
  • Клапаните и буталните уплътнения също могат да се загряват с пара.
  • Втвърдяването на течната сяра (точка на топене 115 °C) надеждно се предотвратява във всяка част от главата на помпата.
  • Интензивното загряване и високото качество на материалите на помпите осигуряват висока технологична безопасност.
Flue gas cleaning with LEWA ecoflow pumps

Основна информация

Пречистване на димен газ

Димен газ се отделя при различни горивни процеси и може да съдържа различни прахови частици, маслени и киселинни пари, въглероден оксид, както и други токсични вещества. За да се намали отражението върху околната среда, отделящият се димен газ трябва да се пречисти.

Една от възможностите за пречистване на димния газ е електрическото филтриране. При този процес частиците от прах и пепел се йонизират в електрическо поле. Електрически заредените частици се привличат от събирателния електрод, след което се разреждат. Там те залепват по електрода под формата на слой от прах поради силите на привличане. Електродът трябва редовно да се почиства.

За да се подобри ефективността на електростатичния утаител, серен триоксид (SO3) може да се добави към димния газ. За тази цел сярата първо се стапя и подава в течна форма в сярна горелка, където се произвежда смес от серен триоксид и въздух. Тази смес се добавя към димния газ. SO3 реагира с летящата пепел и съответно променя електрическото съпротивление на димния газ.

Тази обработка на димния газ повишава значително ефективността на събирането на електростатичния утаител и има приблизително същия ефект като удвояване на филтрирания обем.

С използването на помпите LEWA се изпълняват законовите изисквания за емисиите и се намалява замърсяването на околната среда. Нашата цялостна модерна технология осигурява ефективно решение в такива приложения.

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

LEWA ecoflow бутална дозираща помпа

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Буталната дозираща помпа LEWA ecoflow® е високоефективната и икономична дозираща помпа за по-елементарни задачи за пренасяне или дозиране.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Помпени агрегати LEWA

LEWA Pumpskid

Готови за експлоатация, конструирани по поръчка помпени платформи-агрегати с малки габарити за добива на нефт и газ. Консултирайте се нас!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Лице за контакт

  • Sales Office Bulgaria
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
  • +359 2 8654088
  • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега