LEWA ecofoam metering system for plastics extrusion

LEWA ecofoam®
Система за дозиране на разпенващ агент

LEWA ecofoam е напълно херметична система с подсигурена конструкция, която дозира различни разпенващи агенти, използвани в производствените процеси за различни видове пластмаси – включително пенополиетилен или пенополиуретан.

Дозиращата система ecofoam работи с дебит от 0,05 kg/h до 250 kg/h и нагнетателно налягане между 50 bar и 500 bar.

LEWA ecofoam®
Пенопласти с прецизност и безопасност.

При производството на пластмаси редица производители разчитат на системата ecofoam от LEWA за прецизното и бързо дозиране на разпенващи агенти в екструдера.

Дозираният поток на разпенващия агент се регулира спрямо изходния дебит на екструдера. Системата – която има интегрирана измервателна система и устройство за управление – е изпитана и се предлага като готова за незабавна експлоатация система с различни номинални мощности. LEWA ecofoam разчита на изпитаната технология на мембранните помпи LEWA.

Това означава, че прецизната, надеждна и изискваща малко поддръжка експлоатация е гарантирана за несмазочния разпенващ агент – дори при високо ниво на налягането на парите.

LEWA ecofoam metering system for plastics extrusion

Добри причини да изберем дозираща система LEWA ecofoam®

Дозиращата система LEWA ecofoam е цялостна система за разпенващ агент, изградена върху нашата изпитана технология за мембранни помпи.

Pilot systems

Използване на различни разпенващи агенти

LEWA ecofoam дозира всички познати разпенващи агенти – от халогенирани въглеводороди (фреон 11, 12 и др.), бутан, пентан и пропан до CO2. Доставяли сме на клиенти и пилотни системи с технология за инжектиране на вода. Можете да разчитате на нашите десетилетия опит с различни разпенващи агенти. Нещо повече – можем да осигурим дори допълнително съдействие при преминаването към CO2.


Metering of blowing agents

Прецизно дозиране на разпенващия агент

Прецизен, бърз контрол на дозирания поток, когато се променя изходният дебит или налягането на екструдера, осигурява постоянно върхово качество на крайния продукт. Това се постига със система за контрол, разработена от LEWA, която непрекъснато следи достоверността на заданията и действителните стойности. Системата за контрол, дозиращата помпа и кориолисовият разходомер – всички те се адаптират към специфичното приложение.


Various blowing agents

Използване на различни разпенващи агенти

LEWA ecofoam дозира всички познати разпенващи агенти – от халогенирани въглеводороди (фреон 11, 12 и др.), бутан, пентан и пропан до CO2. Доставяли сме на клиенти и пилотни системи с технология за инжектиране на вода. Можете да разчитате на нашите десетилетия опит с различни разпенващи агенти. Нещо повече – можем да осигурим дори допълнително съдействие при преминаването към CO2.


Development

Цялостно управление на проектите от един-единствен източник

Ние работим съвместно с вас на проектния етап, за да уточним всички основни технологични параметри – например смукателното налягане, евентуално необходимото охлаждане, нагнетяване и така нататък. LEWA ecofoam се доставя като напълно сглобена на основна рама и готова за незабавна експлоатация система – включително тръбопроводите и окабеляването.


Специални възможности за приложения с CO2

За приложения с CO2 осигуряваме топлообменници от смукателната страна в тръбопровода за охлаждане на CO2 във възходящо направление от входа на помпата и охладителна риза на всяка глава на помпа. Осигуряваме също така охладител на потока за охлаждане на охлаждащия флуид, включително в охладителния контур.

Изпитана мембранна технология LEWA

От само себе си се разбира, че системата ecofoam разчита на нашата изпитана мембранна технология LEWA, осигуряваща максимална ефективност, пълна херметичност, интегрирани системи за защита и следене.

Аксесоари за ефективна експлоатация

Доставяме дозиращи системи ecofoam с богат асортимент от допълнителни компоненти: мрежест филтър за смукателната страна, два контактни манометъра за следене на налягането в смукателния и нагнетателния тръбопровод, типово и функционално изпитан предпазен клапан за защита на дозиращата система от свръхналягане.

Варианти

Изработка от специални материали

Индивидуална конструкция: Предлагаме тръбопроводи, аксесоари и глави на помпи, изработени от специални материали, за дозиращата система LEWA ecofoam.

Допълнително дозиране

Желаете ли да добавите оцветител или забавител на горенето в частта за ниско налягане на екструдера? Няма проблеми – можете да разчитате на нашия опит.

Специални възможности за приложения с CO2

За приложенията с CO2 осигуряваме топлообменници от смукателната страна в тръбопровода, охладителни ризи за всяка глава на помпата и специални охладители.

Конструкция по действащите разпоредби

Конструираме дозиращата система ecofoam за експлоатация в опасни зони в съответствие с BS, NEC или други разпоредби.

Изпитвания от експерти и сертифициращи органи

С удоволствие предоставяме диаграми на показателите и сертификати от статични изпитвания на налягането от TÜV, немския Lloyd’s, корабния регистър Lloyd’s или други органи.

Пилотни съоръжения за оптимизиране на процесите

Можете да разчитате на над 60-годишен опит в конструирането на оборудване и системи: Съвместно с вас разработваме пилотни съоръжения за оптимизиране на процесите и процедурите.

Изпитвания, приемане и проверки

Ще се погрижим всичко да работи: LEWA предлага различни услуги, включително фабрични приемателни изпитвания (FAT) при производителя или на вашия обект (SAT), неразрушителни изпитвания (NDT) и определяне на състава на металните сплави (PMI).

Поддръжка и сервиз

Независимо дали става дума за поддръжка, резервни части, или ремонт – нашите сервизни техници са добре обучени и са на разположение по цял свят. По този начин гарантираме бърза реакция и гладко изпълнение.

Пълна документация

Получавате съпътстваща документация и сертификати, включително инструкциите за експлоатация, както и подробностите за конструкцията и изпитванията на различни езици.

Референции

 • CO2 Metering of liquid CO2 (blowing agent)

  CO2 Дозиране на течен CO2 (разпенващ агент)

  CO2 Дозиране на течен CO2 (разпенващ агент)

  Предизвикателството на клиента: За изработката на изолационни материали се изисква дозиране на течен CO2 (разпенващ агент)

  Окомплектоването на доставката на LEWA: Система

  Подробно окомплектоване: Специално конструирана дозираща система с 1 мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow, тип LDB1/M200, охладителен агрегат, масов разходомер, DCS с управление по задание

  Главен продукт/продукти LEWA:
  специално конструирана дозираща система
  мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow
  LEWA ecofoam

  ФлуидНалягане в barДебит в l/h
  Въглероден диоксид3004,2
  ПазарТехнологичен процес
  Синтетични влакна –
  синтетични материали/пластмаси
  Разпенващи агенти,
  пенопласт, екструдиране
 • Metering of butane (blowing agent)

  Дозиране на бутан (разпенващ агент)

  Дозиране на бутан (разпенващ агент)

  Предизвикателството на клиента: За изработката на изолационен материал е необходима дозираща система за бутан (разпенващ агент)

  Окомплектоването на доставката на LEWA: Система

  Подробно окомплектоване: Специално конструирана дозираща система с 1 мембранна помпа LEWA ecoflow, тип LDD3/M910, охладителен агрегат, масов разходомер, DCS с управление по задание

  Главен продукт/продукти LEWA:
  специално конструирана дозираща система
  мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow
  LEWA ecofoam

  ФлуидНалягане в barДебит в l/h
  Бутан35088
  ПазарТехнологичен процес
  Синтетични влакна –
  синтетични материали/пластмаси
  Разпенващи агенти,
  пенопласт, екструдиране
 • Metering of liquid butane (blowing agent)

  Дозиране на течен бутан (разпенващ агент)

  Дозиране на течен бутан (разпенващ агент)

  Предизвикателството на клиента: За изработката на изолационни материали е необходима дозираща система за течен бутан (разпенващ агент)

  Окомплектоването на доставката на LEWA: Система

  Подробно окомплектоване: 1 специално конструирана дозираща система с 1 мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow, тип LDE3/M900, масов разходомер, DCS с управление по задание

  Главен продукт/продукти LEWA:
  специално конструирана дозираща система
  мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow
  LEWA ecofoam

  ФлуидНалягане в barДебит в l/h
  Бутан350100
  ПазарТехнологичен процес
  Синтетични влакна –
  синтетични материали/пластмаси
  Разпенващи агенти,
  пенопласт, екструдиране
 • Metering of flame retardant

  Дозиране на забавител на горенето

  Дозиране на забавител на горенето

  Предизвикателството на клиента: В производството на пластмаси трябва да се дозира забавител на горенето

  Окомплектоването на доставката на LEWA: Система

  Подробно окомплектоване: Специално конструирана дозираща система с пълно електрическо нагряване и изолация по тръбите, с 1 зъбна помпа, резервоар за съхранение, мрежест филтър, клапани, масов разходомер и табло за управление, за 80 °C работна температура

  Главен продукт/продукти LEWA:
  специално конструирана дозираща система
  мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow
  LEWA ecofoam

  ФлуидНалягане в barДебит в l/h
  Забавител на горенето13714
  ПазарТехнологичен процес
  Синтетични влакна – синтетични материали/пластмасиПолиестер
 • Metering of chlorofluorocarbon (CFC) (blowing agent)

  Дозиране на хлорофлуоровъглерод (CFC) (разпенващ агент)

  Дозиране на хлорофлуоровъглерод (CFC) (разпенващ агент)

  Предизвикателството на клиента: За изработката на изолационен амбалажен материал е необходимо дозиране на хлорофлуоровъглерод (CFC), фреон 152 като разпенващ агент

  Окомплектоването на доставката на LEWA: Система

  Подробно окомплектоване: Специално конструирана дозираща система с 1 мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow, тип LDC3/M910, охладителен агрегат, масов разходомер, DCS с управление по задание

  Главен продукт/продукти LEWA:
  специално конструирана дозираща система
  мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow
  LEWA ecofoam

  ФлуидНалягане в barДебит в l/h
  Разпенващ агент30030
  ПазарТехнологичен процес
  Синтетични влакна –
  синтетични материали/пластмаси
  Разпенващи агенти,
  пенопласт, екструдиране

Технически данни

Благодарение на изпитаната модулна система на нашите мембранни дозиращи помпи, ние можем да адаптираме дозиращата система ecofoam към вашите индивидуални изисквания.

Данни за показателите

Нагнетателно налягане, мин. [bar] Нагнетателно налягане, макс. [bar] Дебит, мин. [kg/h] Дебит, макс. [kg/h] Работна температура, мин. [°C] Работна температура, макс. [°C] Вискозитет [mPa∙s]
50 500 0,05 250 -40 +40 < 1 (втечнени газове)

Монтажни размери*

L [mm]W [mm]H [mm]
200010002000

*Монтажните размери са приблизителни и може да варират

Файлове за изтегляне

Лице за контакт

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега