Nikkiso canned motor pump

Nikkiso Non-Seal®
центробежна херметична помпа

Центробежната херметична помпа NIKKISO се използва в химическата промишленост за задачи за пренасяне и циркулация – особено за флуиди от най-критично значение. Помпата и моторът са интегрирани в непропускливата конструкция на центробежната херметична помпа. Помпата изпълнява изискванията на стандарта API-685.

По време на експлоатация центробежната херметична помпа осигурява дебити до 1200 m³/h и работи с налягания до 40 bar (при 50 Hz).

NIKKISO Non-Seal®
центробежна херметична помпа

Центробежната херметична помпа NIKKISO е идеално решение за задачи за пренасяне и циркулация в химическата промишленост. Тя може да се използва за пренасяне на опасни, токсични флуиди и флуиди от най-критично значение.

Статорът има двуслойна структура, състояща се от статорна обвивка, статорна лента и изключително здрава клемна пластина, осигуряващи по-висока степен на безопасност. С помощта на налягането, създавано от работното колело, течността се изпраща към нагнетателната страна. Част от флуида достига и до мотора и се използва за смазването на лагерите и охлаждането на мотора на центробежната херметична помпа. След това тази част се връща обратно през отворите за изтегляне във вала (при стандартния модел) за входната страна.

Добри причини да изберем центробежна херметична помпа NIKKISO Non-Seal®

NIKKISO Non-Seal е компактна центробежна херметична помпа с вграден мотор, която има отлични характеристики за високо налягане.

Интегрирането на мотора

Директното интегриране на мотора в центробежната херметична помпа осигурява не само опазване на околната среда, но и безопасност в съоръжението. Всички части на помпата също са конструирани за лесна и бърза поддръжка. Така можете да сведете престоите до минимум.

Много добри характеристики за високо налягане

В сравнение с помпите с електромагнитно задвижване, центробежната херметична помпа NIKKISO Non-Seal има значително по-добри параметри за високо налягане. Затова тя е идеална за задачи за пренасяне и циркулация с флуиди от критично значение или опасни такива.

Лесно обслужване

Тъй като флуидите смазват подвижните детайли, не е необходимо допълнително смазване. Това осигурява лесно обслужване на помпите.


Малки изисквания за пространство

Поради своята интегрирана конструкция, центробежната херметична помпа има нужда от много малко място и е идеална за приложения с малка монтажна повърхност.

Тиха и с ниски вибрации

Помпата е тиха и има ниски вибрации. Тя е изключително водоустойчива, с добра защита срещу прах.

Ниски разходи за поддръжка

Помпата има ниски разходи за поддръжка поради относително малкия брой компоненти и следенето на износването на лагерите в реално време.

Варианти

Съответствие с API и ATEX

Херметичните помпи Nikkiso съответстват на стандартите API 685 и ATEX и се използват за пренос на най-летливите течности в нефтохимическата промишленост.

Дистанционен дисплей за дистанционно управление

Сигурността е всичко: Затова предлагаме варианта за интегриран дистанционен дисплей, включващ аларми и аварийно изключване за херметичната помпа.

Следене на лагерите

Изрядното следене на процеса не само предотвратява грешки, но осигурява и дълготрайност на помпата. Затова препоръчваме механично следене на лагерите за херметичната помпа.

Контейнер за кондензат

Помпата, заедно с всички аксесоари, се предлага от един доставчик: LEWA. За помпа тип HM можете да поръчате резервоар за кондензат, осигуряващ течност за напояване на механичното уплътнение.

Защита срещу работа на сухо

Осигуряваме възможно най-изрядна работа на херметичната помпа: С помощта на релета за свръхток се осигурява защита срещу работа на сухо и се удължава експлоатационният срок на помпата.

Допълнителен нагнетател

Ефективността на помпата се повишава: За подобряване на условията на работа на смукателните фланци (NPSHR) херметичната помпа може да се оборудва с нагнетател.

Изпитвания от експерти и сертифициращи органи

С удоволствие предоставяме диаграми на показателите и сертификати от статични изпитвания на налягането от TÜV, немския Lloyd’s, корабния регистър Lloyd’s или други органи.

Монтаж на място

От разработката до въвеждането в експлоатация – всичко от един доставчик: Нашите системи са подходящи за морски транспорт и могат да се разглобяват напълно и сглобяват отново на местоназначението.

Пълна документация

В процеса на изготвяне на документацията се съобразяваме с вашите изисквания и осигуряваме протоколи от проверки, отпечатваме мостри, диаграми с изходните характеристики и регистрационни документи по заявка.

Данни за показателите

Центробежната херметична помпа NIKKISO Non-Seal се предлага в стандартно и полустандартно изпълнение.

Данни за задвижващия агрегат

Дебит, макс.: 780m³/h (3430 gpm) 1200 m³/h (5280 gpm)
Напор, макс.: 300 m (984 ft) 430 m (1411 ft)
Температурен диапазон на флуида -60 до 350 °C (-76 до 662 °F) -200 до 450 °C (-328 до 842 °F)
Диапазон на плътността 0,3 до 2,0 макс. 13,6
Вискозитет, макс. 200 mPa∙s (200 cP) 500 mPa∙s (500 cP)
Работно налягане, макс. 4 MPa (600 psig) 80 MPa (11600 psig)
Материал към течността SUS316, SUS304 сплав 20, Hastelloy C/B, титан, циркон и др.
Диапазон на мощността на мотора 0,4 до 200 kW (0,5 до 268 конски сили) 200 до 270 kW (268 до 360 конски сили)

Варианти на главите на помпите

Предлагаме различни глави на помпите за различни приложения. Тук асортиментът включва от универсални варианти до специфични конструкции за високи температури, налягания или агресивни флуиди.

Основен (N)

Помпата и моторът са свързани с адаптерна пластина или FB корпус. Част от пренасяната течност се вкарва от изходния край на помпената камера в камерата на ротора за охлаждане на мотора и смазване на лагерите. След това флуидът се връща в помпената камера през кухия вал. На външната стена на статорния възел може да се монтира охладителна риза, в зависимост от температурата и други характеристики на пренасяната течност.

Усилване на циркулацията – основен (V)

Размерите на напречното сечение са същите като на основния вариант (тип N), но възвратният проход е по-широк, за да поддържа възвратния поток при течности с голям вискозитет (от 80 до 200 mPas).

Вариант за високи температури (T)

Помпата и моторът са свързани с преходник. Преходникът разделя термично помпата от мотора и предотвратява предаване на топлина от помпата на мотора. При варианта за висока температура е предвидена независима циркулационна система за охлаждане на мотора и смазване на лагерите. Циркулацията се извършва от спомагателното колело, разположено в предния край на камерата на ротора. На външната стена на статорния възел е монтиран топлообменник за охлаждане на циркулиращата течност.

Вариант за високи температури, без охлаждане (HX)

Тип HX е предназначен за пренасяне на течности с високи температури. Охлаждане не е необходимо, когато се използва специална керамична изолация на мотора. На тип HX може да се монтира нагревателен кожух, което прави помпата много подходяща за пренасяне на течности с висока точка на топене (над 140 °C), което превишава горната граница на температурата при обичайните органични изолационни материали на мотора.

Шламова (S)

Основният вариант е еднакъв с този на варианта на помпата за високи температури. Целта на тази конфигурация е да се предотврати навлизане на шлам в камерата на ротора. Чиста течност, съвместима с пренасяната течност, се изтегля от входния отвор отзад на мотора, за да не допусне проникване на шлам в камерата на ротора. Обикновено за това се изисква специален тръбопровод за промиване с противоток. Вижте фиг. 4-2 за количеството течност, използвано за промиване с противоток.

Шламова с механично уплътнение (M)

Предлага се и вариант с механично уплътнение между помпата и мотора поради изискването за намаляване на количеството на течността, използвана за промиване с противоток. (Вижте фиг. 1-5). Този тип помпа се нарича шламова помпа с механично уплътнение (тип M). Дебитът за промиване с противоток може да се намалява от 100 ml/ден до 500 ml/ден. (Вижте фиг. 4-2).

Шламова с газово уплътнение (LG)

Предлага се и вариант с газово уплътнение, подходящ за работа със силно разяждаща течност, течност, която се полимеризира, или течност с висока концентрация на шлам (вижте фиг. 1-6). Конструкцията е почти еднаква с тази на описаната по-горе шламова помпа с механично уплътнение. Особеното при този тип помпа е, че между помпения блок и моторния блок има газова камера. Газовата камера отделя изцяло помпения блок от моторния блок. Така се предотвратява опасността от износване или разяждане на механичното уплътнение от пренасяната течност. Също като течността за промиване с противоток (100 ml/ден до 500 ml/ден), чиста първична течност или чиста течност може да се смеси с пренасяната течност, ако се използва само много малко количество. Също така, тъй като газът се събира в газовата камера, може например да се използва въздух с азот (вижте фиг. 4-3).

Шламова с газово уплътнение (G)

Вертикална помпа с механично уплътнение. Газова камера между корпуса на помпата и мотора предотвратява увреждане на механичното уплътнение от шлама.

Вариант за висока точка на топене (B и C)

Тази помпа има конструкция, подходяща за течности с висока точка на втвърдяване. Тя има нагревателен кожух върху външната повърхност на помпата и мотора за предотвратяване на втвърдяването на течността по време на зареждане и по време на работа на помпата. В зависимост от точката на втвърдяване и температурата на флуида, се предлагат опростен вариант за флуиди с висока точка на топене (тип C) и пълен вариант за флуиди с висока точка на топене (тип B).

Вариант с обратна циркулация (Q)

Същественото при тази помпа е, че тръбопроводът за циркулацията не образува затворен контур. Циркулиращият флуид минава през корпуса на предния лагер от изходната част на помпената камера в камерата на ротора. От там той преминава през камерата на ротора и – след като излезе от изхода на корпуса на задния лагер зад мотора – се връща в изпарителната зона в смукателния резервоар през тръбопровода за обратна циркулация (вижте фигура 4-4). В основния вариант изпарителна течност се изпарява, ако температурата на циркулиращия флуид се повиши дори слабо, след като флуидът протече през камерата на ротора, и предизвиква кавитация и др.

Самозасмукваща помпа, хоризонтална (DN)

Базовата конструкция е еднаква с тази на основния вариант. Този тип помпа е конструирана така, че помпата да може да засмуква сама, дори без шарнирен клапан. Тъй като няма шарнирен клапан, тя може да работи и със силно разяждаща течност; освен това, не е възможно влошено самозасмукване поради запушване на шарнирния клапан.

Конструкция със слаб поток, по-висок напор и висока скорост (HK)

Тип HK е предназначена за работа с лесно изпаряващ се флуид без допълнителен тръбопровод за обратна циркулация. Тази помпа може да поддържа по-високо налягане от налягането на парите в камерата на мотора и така да предотвратява изпаряването. Ако се интересувате от помпата тип HK, се обърнете към Nikkiso Co., Ltd.

Многостъпална помпа

Ефективна работа при приложения с голям напор.

Отрасли

Нефт и газ
Нефт и газ

Нефт и газ

Можете да разчитате на 60 години опит в изграждането на помпи, пакети, платформи и системи за производство на нефт и газ – на сушата и в морето. Разгледайте информацията още сега!
Прочетете повече

Рафинерии
Рафинерии

Рафинерии

Вече 60 години доставяме дестилационни съоръжения за преработка на суров петрол. Попитайте нашите експерти за повече информация!
Прочетете повече

Нефтопродукти
Нефтопродукти

Нефтопродукти

Ще ви осигурим дълготрайни помпи и дозиращи системи за хидрокрекинга. Попитайте нашите експерти за повече информация!
Прочетете повече

Химикали
Химикали

Химикали

LEWA доставя отделни помпи за химикали и системни решения по поръчка за различни области на приложение в химическата промишленост.
Прочетете повече

Пластмаси
Пластмаси

Пластмаси

LEWA ще ви помогне при всички смесителни процеси, обработката на полиетилен и екструдирането на пластмаси със съоръжения и системи по поръчка.
Прочетете повече

Перилни и почистващи препарати
Перилни и почистващи препарати

Перилни и почистващи препарати

Предлагаме надеждни системи с контрол на формулите за производството на почистващи и перилни препарати. Попитайте експертите на LEWA за повече информация още сега!
Прочетете повече

Енергетика
Енергетика

Енергетика

Доставяме помпи и системи за електроцентрали и електроснабдителни дружества. Научете повече за системните решения LEWA за енергетиката.
Прочетете повече

Файлове за изтегляне

Лице за контакт

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега