Одориране на газове с помпите и пакетите за дозиране LEWA

Природният газ, кислородът и азотът са без мирис, но са потенциално опасни. Затова тези газове се „одорират“ с възможно най-силно миришещо вещество. Този процес е от изключителна важност, поради което системата за одориране трябва да работи прецизно и надеждно.

Можете да се доверите на системите от LEWA – европейският лидер на пазара за одорирането на газове – например природен газ, биогаз и пропан-бутан. Ще ви доставим готова за свързване одорираща система, отговаряща точно на вашите изисквания.

Одориране на газове
LEWA е номер едно със своя 40-годишен опит

Вече повече от 40 години клиенти по цял свят се доверяват на системите LEWA, когато става дума за одориране на газ. Нашият асортимент от решения за това приложение се простира от системите за микродозиране до станциите за регулиране на налягането на газа.

Многобройни доставчици също се доверяват на системите LEWA за одориране на пропан-бутан и сгъстен метан в цялостната преносна верига – чак до станциите за зареждане с газ. Друга голяма област на приложение за нашите системи е метанът в терминалите за внос/износ преди дистрибуцията. И не на последно място, одориращи системи LEWA се използват и за одориране на кислород и технически газове.

Ние планираме и произвеждаме системи по вашите спецификации, като естествено ги оборудваме с основни компоненти LEWA: Помпи, разходомери и система за контрол (контрол в затворен цикъл). Нашите системи използват одориране, пропорционално на количеството, контролирано от газовия дебит (процес на инжектиране).

LEWA odorization system for gas odorization

Области на приложение при одорирането на газове

Одориращите системи LEWA ви позволяват да добавят множество различни одоранти към газовете. Това включва природен газ (от 1 до 300 bar), биогаз (от 1 до 300 bar), пропан-бутан, кислород, азот, въглероден диоксид, водород, метан, както и нетрадиционни газове.

Области на приложение за одориранеОдорантКлиент
Природен газ в системи за регулиране на налягането на газа, газопреносни/газоразпределителни станции, съхранение на природен газTHT, TBM,
Gasodor S-Free
Снабдителни дружества, трансрегионални електроснабдителни дружества, фирми за строителство на съоръжения
Товарене на пропан-бутан: Цистерни,
камиони, кораби
EMРафинерии, фирми за нефт и газ
Централи с биогазTHT, TBM,
Gasodor S-Free
Снабдителни дружества, трансрегионални електроснабдителни дружества, фирми за строителство на съоръжения
Регазификация на метан
(на сушата, в морето)
ETHT, TBM,
Gasodor S-Free
Фирми за проектиране, доставка и строителство, фирми за строителство на съоръжения, корабни доставчици
Станции за зареждане с природен газ,
Станции за зареждане на автомобили с газ
THT, TBM,
Gasodor S-Free
Снабдителни дружества, жилищни квартали, електроснабдителни дружества
Зареждане на газови бутилки
(пропан, бутан)
EMФирми за зареждане на газови бутилки
Одориране на O2 в
Разпределителни мрежи за кислород
DMSКорабостроителници
Пожарогасителни системи (N2, CO2)THT, TBM,
Gasodor S-Free
Обща промишленост
Промишлени купувачи на неодорирани газове на едроTHT, TBM,
Gasodor S-Free

Заводи за алуминий, фабрики за стъкло, металургични заводи, доменни пещи

Предимствата накратко

Модулна конструкция

Можете да избирате: Стандартните системи за одориране имат много гъвкава модулна конструкция от различни компоненти, за да отговарят възможно най-добре на вашите изисквания.

Блокове по поръчка

Независимо от това какви са вашите изисквания, ще намерим решение: LEWA изгражда пълна система по поръчка от стандартни модули или специално изработени за вас компоненти.

Микродозиращи помпи

Висока точност на дозиране: С нашите доказани микродозиращи помпи (серия M и FC) гарантираме точно и надеждно дозиране на одоранта.

Доказани в производството системи за контрол и регулиране

За безпроблемна експлоатация: Нашите системи имат доказани в производството системи за контрол за опасни области. Възможно е свързване с NetPort@l.

Въвеждане в експлоатация по цял свят

Нашата световна сервизна мрежа въвежда оборудването в експлоатация и осигурява техническо обслужване директно на обекта – независимо дали е наземен, или морски.

Гъвкава конструкция

Можете да разчитате на над 60-годишен опит в конструирането на помпи, оборудване и системи: На етапа на проектирането реагираме гъвкаво към необходимите промени или корекции на конструкцията.

Поддръжка и сервиз

Независимо дали става дума за поддръжка, резервни части, или ремонт – нашите сервизни техници са добре обучени и са на разположение по цял свят. По този начин гарантираме бърза реакция и гладко изпълнение.

Подходящи за всякакви одоранти

Системите за одориране LEWA са подходящи за всички обичайно използвани в отрасъла одоранти: EM, DMS, TBM, THT. Просто ни съобщете вашите специфични изисквания.

Международни стандарти

Помпите, системите и блоковете LEWA са в съответствие с основните международни стандарти като DVGW G280, WHG, PED, ISO 9001, ASME, ATEX и TA-Luft. Разбира се, можете да определите и свои стандарти.

Приложения

Одориране на газове с помпите и пакетите за дозиране LEWA се среща в много приложения:

  • Микродозиране
  • Одориране на природен газ в станции за регулиране на налягането на газа/газоразпределителни станции
  • Одориране на пропан-бутан в транспорта и станциите за зареждане с газ
  • Одориране на биогаз в инсталации за биогаз
  • Одориране на метан в терминали за внос/износ преди дистрибуцията
  • Одориране на сгъстен метан в станции за зареждане с газ
  • Одориране на кислород и технически газове
LEWA odorization system for gas odorization

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

LEWA ecoflow бутална дозираща помпа

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Буталната дозираща помпа LEWA ecoflow® е високоефективната и икономична дозираща помпа за по-елементарни задачи за пренасяне или дозиране.

Микродозиращи помпи LEWA M

LEWA micrometering pump M

Микродозиращата помпа LEWA от серията M е подходяща за най-малките дебити, използвани в лаборатории и изследователски институти.

Микродозираща помпа LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

Най-малките дебити и прецизното дозиране правят микродозиращите помпи LEWA от серия FC първи избор за лабораторни помпи.

Одориращи системи

LEWA odorizing systems

Одориращи системи за природен газ, кислород, азот или въглероден диоксид. Консултирайте се нас и разчитайте на 40-годишен опит!

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Лице за контакт

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега