LEWA bellow pulsators

Силфонни пулсатори LEWA

Силфонните пулсатори LEWA са отличен избор при всяко сепариране на смес от вещества чрез екстракция.

Те се използват за движение на колони за екстракция (със сита или пакети), защото тяхната регулируема амплитуда и честота им позволява да осигурят идеални резултати при сепарирането на смеси от вещества. Силфонните пулсатори LEWA имат пулсиращ обем от 200 cm3 до 21 l и максимална височина на колоната 18 m.

Силфонни пулсатори LEWA
Просто и икономично сепариране на смеси от вещества.

В химическата и фармацевтичната промишленост обикновено се изискват системи за сепариране на смеси от вещества. Поради присъщите на това приложение технологии и разходи, често е по-практично да се разчита на екстракция, вместо на ректификация. Точно тук е мястото на силфонния пулсатор LEWA.

Пулсиращо движение се използва в колона за екстракция, която сепарира сместа от вещества. Силфонният пулсатор е идеалната система за генериране на такова осцилиращо движение на течността във вертикален съд.

LEWA bellow pulsators

Добри причини да изберем силфонен пулсатор LEWA

Harmonic motion

Движение в почти пълна хармония

Характеристиките на пулсацията, упражнена от силфоните върху колоната с течност, формират движение в почти пълна хармония. Това осигурява малки ускорителни сили и следователно малко сътресение от компресия на силфоните. Това предпазва цялата система и свежда до минимум периодите за поддръжка.


Високоефективно задвижване

Силфонният пулсатор се захранва изключително ефективно, благодарение на механичните задвижващи агрегати от модулната система LEWA. Използваме задвижващи агрегати с постоянна дължина на хода или плавно регулиране на дължината на хода. Трифазен мотор регулира честотата на ходовете.

Дълъг експлоатационен срок и надеждност

Гарантираме изключително дълъг експлоатационен срок за нашите системи: от 8000 до 15 000 работни часа. Благодарение на системата за следене с датчици, можем да предотвратим и загуба на продукция. Силфонният пулсатор не генерира течове по време на работа, което предпазва персонала по експлоатацията.

По-ниски експлоатационни разходи благодарение на нашата система за изравняване на налягането

Система за изравняване на налягането с пневматични амортисьори удължава експлоатационния срок на силфоните и намалява до минимум енергията за задвижване. Така ще можете съществено да намалите експлоатационните разходи – особено при големи пулсиращи обеми и височини на колоните.


Регулируем диапазон на честотите и амплитудите

Можете да регулирате диапазона на честотите и амплитудите, за да осигурите идеални резултати от сепарирането.

Леки пулсации

Леките пулсации са особено важни за недопускане на увреждания при по-претенциозните флуиди.

Ниско ниво на шум

Силфонните пулсатори LEWA се характеризират с особено ниско ниво на шум.

Варианти

Непрекъснато или фиксирано регулиране на хода

Имате избор между непрекъснато или фиксирано регулиране на хода – индивидуално и прецизно адаптирано към вашето приложение.

Следене на силфона/за течове

Вградените системи за следене на силфона и следене за течове осигуряват не само висока надеждност на производството, но и дълготрайност на машината.

Силфон от проводим PTFE

Изработени от специални материали за специални приложения: Ако желаете, можем да изработим силфон от проводящ PTFE в силфонния пулсатор.

Адаптирани геометрии на свързване

За безпроблемния монтаж в екстракционната система адаптираме гъвкаво геометриите на свързване на силфонния пулсатор към конкретната екстракционна колона.

Изпитвания по вашите спецификации

Преди въвеждането на системата в експлоатация провеждаме надлежно документирани изпитателни пускове по съответните международни стандарти или по вашите спецификации.

Международни стандарти

LEWA е сертифицирана по ISO 9001. Помпите, системите и блоковете са в съответствие с всички основни международни стандарти като API, ASME, TÜV и много други.

Въвеждане в експлоатация по цял свят

Нашата световна сервизна мрежа въвежда оборудването в експлоатация и осигурява техническо обслужване директно на обекта – независимо дали е наземен, или морски.

Пълна документация

Получавате съпътстваща документация и сертификати, включително инструкциите за експлоатация, както и подробностите за конструкцията и изпитванията на различни езици.

Поддръжка и сервиз

Независимо дали става дума за поддръжка, резервни части, или ремонт – нашите сервизни техници са добре обучени и са на разположение по цял свят. По този начин гарантираме бърза реакция и гладко изпълнение.

Технически данни

Силфонните пулсатори LEWA използват задвижващи агрегати, изградени по изпитаната модулна система LEWA. Така се осигуряват точните показатели за всяко приложение. Досега сме реализирали максимална височина на колоната 18 m и пулсиращи обеми между 200 cm³ и 21 l. Тези основни показатели демонстрират единствено постигнатите до момента минимални и максимални стойности – височини на колоните и обеми извън тези диапазони също са възможни.

Данни за задвижващия агрегат

Тип Дължина на хода [mm] Сила на буталния прът [N]
LDB 15 2000
LDC 15 5000
LDD 30 7000
LDE 30 20 000
LDF 55 24 500
LDG 60 35 000
LDH 120 60 000

Монтажни размери

Тип L [mm] W [mm] ΔW [mm] H [mm]
LDB 400 400 185 260
LDC 450 500 220 320
LDD 700 750 280 610
LDE 800 900 350 690
LDF 1130 900 430 940
LDG 1300 1300 490 1000
LDH 2100 1800 717 1500

Лице за контакт

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега