Системи LEWA

Ние не се задоволяваме само с доставката на помпи на нашите клиенти.

Десетилетия наред изграждаме модули, системи, агрегати и платформи по поръчка, заедно с планирането, събирането на данни на място, тестването и изчисляването на вторичните системи и режимите на налягане.

Chemical Injection Package

Пакети за инжектиране на химикали LEWA

Технология: Оптимизирана помпена инсталация с резервоар, тръбопроводи, аксесоари и прибори

Разработени и произведени от водещия производител на помпи. Пакети по спецификации на клиента за инжектиране на химикали при добива на нефт и газ.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 5 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA Pumpskid

Помпени агрегати LEWA

Технология: Помпа на фундамент с тръбопроводи, аксесоари и прибори

Готови за експлоатация, специално конструирани помпени агрегати с малки габарити. Ние избираме всички помпи, материали и аксесоари за тези помпени платформи.

Икона за нефт и газ Gasodorierung Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Kunststoffe Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 5 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA bellow pulsator

Силфонни пулсатори LEWA

Технология: Силфонни пулсатори

Идеалното решение за генериране на осцилиращи флуидни потоци във вертикални съдове за ускоряване на химическите реакции.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия – сива Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Пулсиращ обем 200 cm³-21 l
Макс. височина на колоната 18 m
LEWA odorizing system

Одориращи системи LEWA

Технология: Инжекционни системи с мембранни помпи

LEWA изгражда одориращи системи за газове – например природен газ, кислород, азот и въглероден диоксид – вече над 40 години. Одориращите системи LEWA дозират въпросния одорант надеждно, пропорционално и икономично.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси – сива Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 0 l/h-40 l/h
Нагнетателно налягане 300 bar
LEWA ecofoam System for plastics extrusion

Система за дозиране на разпенващ агент LEWA ecofoam®

Технология: Цялостна дозираща система за разпенващи агенти с мембранна помпа

Напълно херметична система с подсигурена конструкция, работеща заедно с екструдерите, за дозиране на различни разпенващи агенти в производството на пластмаси.

Икона за нефт и газ – сива Икона за одориране на газове – сива Икона за рафинерия – сива Икона за нефтохимия – сива Икона за химикали – сива Икона за пластмаси Икона за почистване – сива Икона за козметика – сива Икона за фармацевтика – сива Икона за хранително-вкусова промишленост – сива Икона за енергетика – сива Икона за други – сива

Данни за показателите
Дебит 0,05-250 kg/h
Нагнетателно налягане 50-500 bar
LEWA Process Plants and Systems

LEWA Flow Distribution Systems (FDS)

Technologie: Flow Distribution System

Mithilfe von LEWA Flow Distribution Systems und mehreren Injection Rate Control Devices (IRCDs) kann ein Fluid an mehreren Stellen in den Prozess eingebracht werden.

Oil and Gas icon Gasodor icon gray Raffinerie Petrochemie Chemie Plastics icon gray Cleaning icon gray Cosmetics icon gray Pharma icon gray Food icon gray Energy icon gray Other icon gray

Leistungsdaten
Fördervolumen 0,3 l/h bis 5.000 l/h
Förderdruck 1.000 bar
LEWA metering and mixing system

Системи за дозиране, смесване или зареждане от LEWA по спецификации на клиента

Технология: Системи за партидно/непрекъснато производство по спецификация на клиента

Системи по спецификация на клиента за вашия партиден или непрекъснат производствен процес. Дозиране, смесване, зареждане, сепариране, контрол на температурата: Заедно с вас разработваме идеалната технологична последователност и произвеждаме системата, отговаряща на вашия производствен процес – до самия завършен продукт.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване Икона за козметика Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други

Данни за показателите
Дебит 10 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 3500 bar
LEWA metering system

Дозиращи системи от LEWA по спецификация на клиента

Технология: Дозираща система за незабавна експлоатация

Дозираща система за незабавна експлоатация с контрол в затворен цикъл и оборудване за следене и проверка на достоверността. Вашата индивидуално конфигурирана дозираща система с оптимално конструирана помпа за дозиране на флуиди в автоматизирани процеси.

Икона за нефт и газ Икона за одориране на газове Икона за рафинерия Икона за нефтохимия Икона за химикали Икона за пластмаси Икона за почистване Икона за козметика Икона за фармацевтика Икона за хранително-вкусова промишленост Икона за енергетика Икона за други

Данни за показателите
Дебит 10 ml/h-180 m³/h
Нагнетателно налягане 1200 bar