Инжектирането на метанол при добива на нефт и газ се извършва чрез агрегати и инсталации LEWA

Метанолът се използва главно за дехидриране и размразяване при добива на нефт и газ.

Метанолът се инжектира както непрекъснато, така и периодично. Той предотвратява образуването на хидрати, главно в морски обекти и понижава точката на замръзване на водата в проценти по време на преноса на нефт и газ.

Високата степен на безопасност и намалените разходи за енергия на помпите и системите LEWA означава, че те се изплащат за кратък период от време.

Решение

Предимства на инсталациите за инжектиране за метанол LEWA

 • Надеждни и без течове за налягане до 1200 bar
 • Много добра смукателна способност на помпената глава M900 с пружинно връщане на мембраната
 • Дълъг експлоатационен живот на мембраните (доказано 10 000 часа и повече)
 • Надеждна, бърза система за наблюдение на мембраната, за максимална надеждност на процесите в екстремни граници на налягането
 • Проста и бърза подмяна на мембраните
 • Всички подвижни части на помпената глава са защитени в маслена баня
 • Специалната конструкция на LEWA лесно преодолява високите смукателни налягания и изключва при високи нагнетателни налягания
 • Изключително ниски изисквания за поддръжка и надеждно наблюдение, поради които тя е:

  1. Подходяща както за неавтоматична, така и за автоматична работа
  2. Предназначена както за непрекъсната, така и за периодична работа в приложения за инжектиране с ниско/средно и високо налягане

 • Избягване на скъпо струващи производствени престои поради използването на мембрани тип „сандвич“: Помпата не трябва да се спира незабавно; работата ѝ може да продължи до пристигането на екипа за поддръжка на място или ремонта в работния процес

Други предимства

 • Компактна, модулна конструкция, позволява монтаж в наличното пространство (напр. на платформа тип FPSO)
 • Дебит от няколкостотин (непрекъснато инжектиране) до няколко хиляди литра на час (инжектиране с прекъсвания)
 • Много на брой помпи с прецизно фазоизместване правят възможно равномерното дозиране с ниски пулсации – дори без демпфер на пулсации
 • Не е необходима отделна маслена помпа с уреди за контрол и наблюдение, защото картерът има смазване чрез потапяне и разпръскване

Основна информация

Метанолът е страничен продукт от процеса на рафиниране.

Свойства на метанола:

Метанолът е силно запалим и гори с ярък пламък. Той е едва забележим на дневна светлина, което го прави изключително опасен. Той може да образува запалими газови/въздушни смеси, за които е възможно електростатично запалване (дори при концентрация от само 25%). Продуктите от разлагането са въглероден диоксид, въглероден оксид и формалдехид.

Самият метанол не е токсичен, но ензимите в човешкото тяло го преработват до формалдехид и мравчена киселина. Тези продукти са силно реактивни (формалдехид) или изключително киселинни (мравчена киселина). Времето за реакция на тялото е 15 часа или повече, поради което действителната причина за отравяне често не може да бъде определена. Следователно, с метанола трябва да се борави с изключителна предпазливост и да се преработва в съоръжения без никакви течове.

Използване на инхибитори на хидратообразуването в ниски дози (LDHI):

В редки случаи като заместител на метанол се използват така наречените инхибитори на хидратообразуването в ниски дози (LDHI). Такъв е случаят, когато на един по-късен етап процесът на рафиниране не понася метанол, тъй като последният етап на обработка на водата се извършва биологично. Микробите, които се използват за окончателното премахване на остатъците от нефтопродукти, биват унищожени от метанола. Тъй като LDHI са по-скъпи, отколкото метанола, те се използват само ако действително са специфицирани.

По време на тяхната употреба трябва да се вземе под внимание, че количествата LDHI за инжектиране са значително по-малки – обикновено само 1/10 или 1/20 от количеството на метанола. Освен това, при високи налягания (350 bar), те може да кристализират и да станат силно абразивни, поради което, например, да изискват използването на клапани от волфрамов карбид.

Продукти

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecosmart® е евтината дозираща помпа за различни приложения, която може бързо и удобно да се поръча от магазина онлайн.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Бутална помпа LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA е експертът в помпите: Свържете се с нас още днес, за да получите бутална помпа, подготвена за всички изисквания на приложенията на сушата и в морето!

Пакети за инжектиране на химикали

Chemical Injection Package

Пакетите за инжектиране на химикали представляват инжекционни системи за химикали. Изграждаме пакети – включително резервоара, тръбопроводите и аксесоарите – по вашите спецификации.

Помпени агрегати LEWA

LEWA Pumpskid

Готови за експлоатация, конструирани по поръчка помпени платформи-агрегати с малки габарити за добива на нефт и газ. Консултирайте се нас!

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега