Производство на омекотител с агрегати LEWA

За производство на омекотители LEWA предлага инсталации с готовност за незабавна експлоатация от един източник, за непрекъснат производствен процес с контрол на рецептите, за всички предлагани в търговската мрежа концентрации на повърхностно активни вещества.

Вземат се предвид всички технологични етапи:

 • Температурен контрол на компонентите съобразно технологичната температура
 • Синхронно дозиране на отделните флуиди в различни смесителни камери, в зависимост от рецептата
 • Непрекъснато хомогенизиращо смесване
 • Възстановяване на приложеното предварително загряване
 • Измерване и определяне на променливите, вискозитет и температура

Концепция на инсталацията

1. Характеристики:

 • Технологичен контрол с ПЛК
 • Централно управление и следене на процеса с контролен панел на модула; потребителят получава съобщения и въвежда данни на сензорен дисплей
 • Управление и създаване на рецепти с помощта на лабораторен компютър или компютър на инсталацията
 • Визуализация на процесите с помощта на логически свързани графични дисплеи с комбинирани оперативни съобщения, измервани стойности и графики

2. Оборудване:

 • Избор на конструкция и размери на резервоара според логистичните данни
 • Принадлежностите за резервоара са съобразени с изискванията за експлоатация и наблюдение на системата
 • Правилната помпа се избира и проектира съобразно всеки компонент, който дозира
 • Отделно наблюдение на потока с непрекъснатото измерване, много точни разходомери за всяка поточна линия
 • Смесване с помощта на динамични и статични смесители и – ако е необходимо – смесителни контури
 • Вземане на проби за следене на качеството
 • Пластинчат топлообменник за контрол на температурата
 • Възможна е стерилизация с пара –в затворената система се създават всички предпоставки за премахване на необходимостта от консерванти
 • По заявка може да се раздели за основна партида/довършителен процес


Пример: Контрол на системата – илюстрация на технологичната стъпка „разреждане на повърхностно активно вещество“

LEWA доставя цялата система от един източник:

Проектиране, конструиране, изработка и доставка на системата, обхват на обслужването по заявка, допълнено с:

 • Резервоари за съхранение/складиране
 • Пренасяне на материал от склада до инсталацията
 • Температурен контрол
 • Дозиране на отделни компоненти
 • Смесване на компоненти
 • Охлаждане/обща топлотехническа концепция, ако е необходимо
 • Почистване (CIP/SIP)
 • Уреди
 • Система за контрол/автоматизация
 • Или всяка от функционалните групи поотделно
 • Избор на оборудване по отношение на материалите, размерите и качеството, за да се постигне оптимално съотношение разходи/ползи
 • Разглеждане на специфичните характеристики на място по отношение на разполагане, поток на материалите, достъпност
 • Последователно прилагане на изискванията за опазване на околната среда, като се използват принципите на „намаляване, повторно използване, рециклиране“, както за материалите, така и за енергията
 • Непрекъснато работеща система, с идеята в производствения процес да се въвеждат само най-малките възможни количества, като загубите при смяна на рецепти се избягват или се поддържат възможно най-ниски
 • Намаляване на количествата промиващ агент по време на почистване
 • Рециклиране на количествата продукти, които не съответстват на спецификациите
 • Работата на системата изисква само инструкции за операционната система и основните компоненти на системата

Най-важните променливи, влияещи върху ценообразуването, са:

 • Степен на автоматизация
 • Обхват и брой на функционалните групи
 • Обхват на отделните допълнителни изисквания
 • Брой на компонентите и рецептите

Решение

Основна информация

Описание на технологичния процес

При производството на омекотител, в първия динамичен смесител се смесват концентрат, топла вода и сгъстител. След добавянето на студена вода, продуктът преминава през статичния смесител и след това през топлообменник за охлаждане. След това се дозират „окончателните компоненти“ по рецептата и цялата смес минава през друг смесител.

Всеки продукт, произведен по време на стартирането, почистването или смяната на рецептата, който не може да се използва, се подава през 3-посочен вентил в резервоар за преработка и се добавя обратно в процеса веднага или по-късно, чрез отделна помпа. Типичните производствени агрегати имат производствен капацитет, започващ от 5 тона/час.

Продукти

Механична мембранна дозираща помпа LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Механичната мембранна дозираща помпа ecodos® от LEWA е подходяща за всички задачи за пренасяне и дозиране в диапазона на ниските налягания.

Ротационна бутална помпа Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Гъвкавата помпа за приложения по хигиеничните стандарти – до сложни стерилни приложения с редки, гъсти и/или чувствителни на разкъсване флуиди. Хигиенична ротационна лопаткова помпа (ротационна обемна помпа).

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега