Енергонезависимо инжектиране на химикали с пакети LEWA със соларно захранване

При добива на нефт или газ на сушата, например в Близкия изток или в Южна Америка, местата за проучване са пръснати на голяма площ около пункта за събиране и се пренасят сравнително малки количества.

Често се използват пневматични помпи за инжектиране, които работят с киселинен газ и след няколко седмици работа вече стават негодни.

От друга страна, пакетите LEWA със соларно захранване не изискват особена поддръжка и позволяват непрекъсната обработка на суровините в тези региони.

Решение

Предимства на мембранните помпи и пакети със соларни модули LEWA:

  • Енергийна независимост при използване на достатъчен брой акумулатори
  • Оптимизация на пакета за инжектиране, съобразена със специфичните изисквания
  • Възможно е дистанционно наблюдение на системите чрез монтиране на обикновен разходомер
  • Ниски разходи за поддръжка: Изпробвани непрекъснати периоди на работа повече от 5 години, като така се избягват чести пътувания до местата на отдалечените сондажи

 

Основна информация

Пунктовете за събиране в едно находище често се намират на големи разстояния един от друг. Продуктите трябва да се пренасят по снадени тръбопроводи за преработка или от вътрешността на сушата до пристанище за превоз с танкери.

Използване на инхибитори на корозия:

Малките обеми там не си струват високите разходи. Затова преносът се извършва по прости стоманени тръбопроводи, което изисква инжектирането на инхибитори на корозия.

Изискване за дозиране на други химикали за по-стари производствени обекти:

Освен това, печалбите от нефта или газа от по-старите обекти намаляват с времето. И обратно – обемите на добавките, необходими за ефективния пренос, се увеличават.

Лице за контакт

  • Sales Office Bulgaria
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
  • +359 2 8654088
  • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега