Прецизно дозиране на разпенващи агенти със системи LEWA

Непрекъснатото и точно дозиране на разпенващ агент е от решаващо значение за качеството на крайния продукт при производството на екструдирани порести материали.

LEWA доставя дозиращи системи с автоматично наблюдение, предназначени специално за дозиране на разпенващ агент – например LEWA ecofoam, – готови за употреба, подходящи и за модернизиране на съществуващи инсталации.

Решение

Основни компоненти на дозиращи системи LEWA:

 • Дозиращи помпи с прецизен контрол LEWA ecoflow
 • Разходомер с постоянен сигнал
 • Микропроцесор LEWA, разработен специално за дозиране на флуиди, свързан с управляващия сигнал на системата за контрол на екструдера

Това позволява много надеждна работа с помощта на непрекъснато редуващо се наблюдение на дозиращите помпи и разходомери. Тук измерените стойности не само се сравняват, но също така се изпитват за достоверност.

Предимства на дозиращите системи LEWA ecofoam

 • Компактни, доказани, готови за употреба системи за всички налични в търговската мрежа екструдери
 • За всички традиционни разпенващи агенти – например CO2, пропан, бутан, флуорирани въглеводороди
 • Херметично затворени системи
 • Интегриране на цялата система в процеса на контрол
 • Компоненти, които си пасват и са доставени от един източник
 • Ниски разходи за поддръжка и дълъг експлоатационен живот

   

Основна информация

Описание на технологичния процес

При производството на пенопласт от полифенилен етер (PPE) (или полиетилен, полистирол, полиетилен терефталат (PET)), в стопената пластмаса в екструдера се добавя разпенващ агент (например пентан, CO2) под налягане до 350 bar. При екструдирането на пластмасата от дюзата, тя разширява обема си от 20 до 50 пъти.

Важен процес е производството на фолио или плочи от пенопласт. Непрекъснатият процес на екструдиране обикновено се извършва с така наречените каскадни екструдери.

Докато пластмасовият гранулат се топи в първия екструдер, след добавяне на разпенващ агент във втория екструдер се извършва равномерно смесване на същия разпенващ агент. Това довежда стопилката до определено ниво на температурата.

Чрез ниско околно налягане по отношение на налягането на парите на разпенващия агент, стопилката се разширява и се калибрира в специално устройство до желаната дебелина на плочата.

Източник: Уикипедия, февруари 2012 г.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега