Обезвреждане на въглеводороден кондензат с мембранни технологични помпи LEWA

Въглеводородният кондензат (HCC) е отпадъчен продукт при добива на природен газ, в морето и на сушата.

Обезвреждането на HCC е трудно, поради неговата токсична, корозивна и абразивна същност и висока точка на кипене. При тези съставки, изборът на материал за помпите изисква особена компетентност.

Решение

Предимства на мембранните помпи в морски приложения:

 • Мембрани от PTFE с най-висока устойчивост
 • Безопасна мембрана тип „сандвич“ с наблюдение
 • Херметично затворени, не позволяват изтичане на токсични и замърсяващи околната среда компоненти
 • Бърза и лесна подмяна на мембраната
 • Няма омокряемо уплътнение на буталото
 • Мембранно помпено тяло, изработено от устойчив твърд материал
 • Оптимално разположение на клапаните с помощта на модулна система
 • Експлоатационен срок над 10 000 часа е нормален
 • Оптимална трайност с много ниски разходи за обслужване

Резервната помпа може да се стартира директно и остава включена под смукателното или нагнетателно налягане в системата.

Основна информация

Обезвреждането на сушата всъщност не е проблем, защото има възможности за съхранение. В морето HCC се отделя от природния газ и междинно се съхранява в така наречените барабанни сепаратори. Реинжектиране или пренасяне до централен пункт за събиране за допълнително изпомпване на сушата и за обработка в барабанните сепаратори.

Потокът в този процес е променлив. Налягането и експлоатационната готовност са важни аспекти: Помпата трябва да изтегли достатъчен обем, за да се избегне задействането на аварийното реле за високо ниво на сепаратора, тъй като в противен случай производството трябва да бъде спряно.

За смесването на корозивни и абразивни съставки, изборът на омокряеми части, особено за клапаните, които трябва да съответстват по твърдост и корозионна устойчивост, е от голямо значение.

Различните компоненти на НСС са изброени в таблицата:

Въглеводороден кондензатФормулаТочка на топене °CТочка на кипене °CСъстояние при 25°C
МетанCH4-183-164газообразен
ЕтанC2H6-183 -89газообразен
ПропанC3H9-190 -42газообразен
БутанC4H10-138 -0,5газообразен
ПентанC5H12-130 +36газообразен
ХексанC6H14 -95 +69газообразен
ХептанC7H16 -91 +98газообразен
ОктанC8H18 -57+125течен
НонанC9H20 -51+151течен
ДеканC10H22 -30+174течен
УндеканC11H24 -25+196течен
ДодеканC12H26 -10+216течен
ЕйкозанC12H42 +37+343течен
ТриаконтанC30H62 +66+450твърд

Важни моменти за правилна конфигурация:

 • Проектиране на тръбната система
 • Оразмеряване на тръбната система
 • Данни за филтри
 • Спад на налягането и размер на решетката (филтърна повърхност, двоен филтър с превключване и дисплей/сигнал за диференциално налягане)
 • Спирателни вентили с пълна площ
 • Демпфери на пулсации и тяхното монтажно местоположение
 • Позиция на сепаратора (над помпата, ако е възможно, така че да има подаване)

Освен това включва следните вещества:

 • H2S: разяждащ и силно отровен
 • CO2: високо парно налягане, няма смазочни свойства, замръзва при декомпресия
 • Живак: силно отровен и замърсяващ водата
 • Водата, която също се отделя от газа и се смесва с H2S, е силно разяждаща
 • Дизелови фракции (малко): безвредни, освен евентуалното замърсяване на водата
 • Вода + H2SO4: киселина, силно разяждаща
 • Пясъчни фракции във въглеводородния кондензат (малко): силно абразивни в преобладаващите работни налягания до 250/300 bar

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Sundyne-Marelli

Sundyne Marelli Plungerpump

Хоризонтални и вертикални технологични помпи Sundyne-Marelli. Хоризонтални и вертикални технологични помпи по API 610 Усилени помпи Sundyne-Marelli по ISO-13709, API-610.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега