Производство на биогорива с мембранни помпи LEWA ecoflow и LEWA triplex в конструкция с изнесена глава

Биогоривата от биомаса са обещаващи енергийни източници. При производството на горивата BTL (от биомаса до течност) обаче се дозират опасни флуиди в критични технологични условия – например крайно високи температури и високи налягания.

Затова производителите на биогорива използват херметично затворените мембранни помпи LEWA в конструкция с изнесена глава. При тази технология технологичният флуид е топлинно отделен от задвижващия агрегат и главата посредством хидравличен механизъм. По този начин критичните условия на производството се поддържат далеч от помпената система и се гарантира висока степен на безопасност.

Решения

Мембранните дозиращи помпи LEWA ecoflow и технологичните мембранни помпи LEWA triplex в конструкция с изнесена глава осигуряват следните предимства при производството на биогорива:

 • Безопасна работа поради отделянето на клапанната глава от задвижващия агрегат на помпената система
 • Различни възможности за пространствено разделяне: в зависимост от максималното налягане, температурите или съдържанието на твърди частици, клапанната глава може да бъде поставена геодезично по-високо или по-ниско от помпената система.
 • Регулираното според налягането редуване на отварянето и затварянето на клапаните на помпата формира еднопосочен поток на дозирания флуид в клапанната глава.
 • Идеалната термодинамична функция на мембранните помпи позволява тяхното използване дори при изключително високи температури (+400 °C), каквито се създават при преработката на биомаса в реактор с високо налягане
 • Херметичността гарантира безопасна обработка на потенциално опасни, взривоопасни или токсични флуиди, каквито са необходими за химическите реакции.
 • Мембранните помпи с мембрана тип „сандвич“ от PTFE гарантират дълготрайна технологична безопасност.
 • В зависимост от свойствата на биомасата, могат да се използват и бутални помпи.
BTL application LEWA triplex

Основна информация

Как се произвеждат горивата BTL?

Горивата BTL (от биомаса до течност) представляват синтетични горива, произведени от биомаса. В процеса на преминаване към нови енергийни източници акцентът се пренася върху биогоривата от рода на биодизела, биоетанола и различни синтетични горива.

Днес се използват различни пилотни съоръжения за производството на биогорива от биомаса. Първата стъпка в производствения процес на горивата BTL е газифицирането на биомасата (пиролиза). Чрез повече или по-малко силно термореактивно разграждане при температури от 200 до над 1000 °C се променя химическата структура на масата. Дългите молекулни вериги се разграждат под въздействието на топлината. Образува се синтез-газ, който съдържа въглеводороди с по-къси молекулни вериги, въглероден оксид и диоксид, както и чист въглерод и водна пара. Следващата стъпка е синтезът: Синтез-газът се обработва химически – често по класическия метод на Фишер-Тропш. В резултат на тази обработка остават различни газообразни и течни въглеводороди, които се използват като синтетични горива с ниско съдържание на сяра в промишлеността.

„Крайните продукти имат различен химичен състав от този на традиционните горива като бензина, но пак могат да се използват в бензинови или дизелови двигатели и да се продават в съществуващите бензиностанции. Горивата BTL са биогорива от второ поколение. Това означава, че те могат да се произвеждат от по-широк спектър суровини в сравнение с биодизела или биоетанола. Може да се използва например богата на целулоза биомаса като слама или дървесина. По този начин може да се увеличи добивът на гориво на хектар. Ако се използва шлам, отпадъчна дървесина или естествени отпадъци от заведенията за обществено хранене, има по-малко проблеми поради недостига на обработваема земя за хранителни и фуражни култури“.

източник: Wikipedia.de; юни, 2014 г.

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

LEWA ecoflow бутална дозираща помпа

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Буталната дозираща помпа LEWA ecoflow® е високоефективната и икономична дозираща помпа за по-елементарни задачи за пренасяне или дозиране.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Технологична помпа LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex е най-компактната технологична помпа в света за процеси с високо налягане във всички отрасли на промишлеността. Обърнете се към нас – ще се радваме да помогнем!

Бутална помпа LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA е експертът в помпите: Свържете се с нас още днес, за да получите бутална помпа, подготвена за всички изисквания на приложенията на сушата и в морето!

Sundyne-Marelli

Sundyne Marelli Plungerpump

Хоризонтални и вертикални технологични помпи Sundyne-Marelli. Хоризонтални и вертикални технологични помпи по API 610 Усилени помпи Sundyne-Marelli по ISO-13709, API-610.

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега