Течна хроматография със системи LEWA

Различните етапи на пречистване са ключови в производството на фармацевтични и биотехнологични пречистени продукти и фини химикали.

LEWA доставя дозиращи помпи и системи за хроматографски процеси в биофармацевтичната промишленост в продължение на много години. Продуктите на LEWA се ползват с доверие поради тяхната повторяема точност на дозиране, широки диапазони на регулиране и високо качество на продукта в промишлен мащаб.

Решение

LEWA доставя мембранни дозиращи помпи и цялостни дозиращи системи за различни процеси – например градиентни смесители за създаване на градиенти или специфични за клиента хроматографски системи, които са проектирани точно според неговите изисквания.

Предимства:

 • Прецизни дебити (стъпаловидно или линейно регулируеми, 1-99%)
 • Прецизно повторяема точност на позициониране (0,5%)
 • Херметично затворени
 • Много широк, повторяем динамичен диапазон
 • Висока достъпност, надеждност и гарантиране на процеса
 • Надеждно валидиране поради тяхната висока точност
 • С вградени възможности за почистване, включително с пара (CIP/SIP), допълнителна вентилация
 • Предлагат се и хигиенични конструкции (омокряеми от флуида, електрополирани, ASME-BPE-сертифицирани)
 • Предлагат се конструкции за инсталации в чисти стаи
 • Цялостни агрегати с всички възможни технологични приспособления за вграждане в хроматографски системи
 • Изчерпателна документация за квалификация и сертификация
 • Съдействие за атестация на функциониращо оборудване (IQ/OQ)
 • Взривозащитено изпълнение по поръчка на клиента

Области на приложение

Приложения, в които се използват дозиращи помпи и системи LEWA:

Хроматография с ниско и средно налягане

 • Такива например са препаративната течна и колонна хроматография,
 • Нормалната и обратно фазовата хроматография
 • Йонообменната хроматография
 • Афинитетната хроматография и още много други
 • Пречистване на ваксини, нови терапевтични протеини, моноклонални антитела, хормони и кръвна плазма

Хроматография с високо налягане

 • Течна хроматография с високо налягане (HPLC)
 • Препаративна противотокова хроматография със свръхкритичен CO2, използваща SFC (свръхкритична течна хроматография)

Основна информация

Хроматографията предлага широк спектър от физични методи за разделяне и/или анализ на сложни смеси. Разделянето на компонентите се извършва в две фази: Неподвижна фаза, която е разположена в колона, и подвижна фаза, която преминава през неподвижната структура (течност или газ).

Как работи хроматографията?

Смес от различни компоненти се подава към системата за течна или газова хроматография. Различните съставки на сместа се движат с различна скорост в системата. Разделянето се осъществява чрез различните степени на взаимодействие между неподвижната и подвижната фаза. Колкото по-малък е афинитетът на молекулата на неподвижната фаза, толкова по-кратко е времето в хроматографската колона – и обратно.

Защо хроматографията е толкова важна?

В химическата промишленост и преработката на биопродукти е необходимо да се отдели даден продукт от сложна смес и да се очисти от замърсителите. Това е важна стъпка в целия процес на преработка (отделяне/очистване), за да се произведе продуктът с необходимата чистота.

Понастоящем съществува богат избор от методи, с които промишлеността може да достигне тези цели. Хроматографията е много специален и селективен метод за сепариране по ред причини. Тя се използва за производствени цели от десетилетия.

На първо място, сложните смеси могат да бъдат разделяни с висока точност; дори и много сложни молекули, като например протеините, могат също бъдат разделяни хроматографски. На практика, всяко разтворимо или летливо вещество може да се очиства, ако се използват правилните адсорбиращи агенти и течен носител/подвижна фаза при подбрани и контролирани технологични параметри (температура, стойност на pH, скорост на потока, проводимост и др.)

Хроматографските технологични процеси са идеални за сепарирането или очистването на по-претенциозни продукти – те са особено добре наложени във фармацевтиката.

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

Санитарно-хигиенна LEWA ecoflow

LEWA ecoflow sanitary food pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® в санитарно-хигиенно изпълнение е идеалната помпа за хранителни и фармацевтични продукти.

Санитарно-хигиенна LEWA ecodos

LEWA ecodos food pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecodos® в санитарно-хигиенно изпълнение е идеалната помпа за хранителни и фармацевтични продукти в диапазона на ниските налягания.

Мембранни дозиращи помпи LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Използвайте мембранни дозиращи помпи със сервоуправление за прецизно дозиране и смесване на флуиди в дозиращи съоръжения и системи.

Микродозираща помпа LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

Най-малките дебити и прецизното дозиране правят микродозиращите помпи LEWA от серия FC първи избор за лабораторни помпи.

Технологична мембранна помпа LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Технологичната мембранна помпа LEWA ecoflow е шампионът сред новаторските и универсални технологични помпи за процеси с високо налягане.

Ротационна бутална помпа Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Гъвкавата помпа за приложения по хигиеничните стандарти – до сложни стерилни приложения с редки, гъсти и/или чувствителни на разкъсване флуиди. Хигиенична ротационна лопаткова помпа (ротационна обемна помпа).

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Продукти

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега