Инжектиране на въглищен шлам с дозиращи помпи с изнесена глава в съоръжения за втечняване на въглища

Технологичното проектиране включва различни операции от рода на дозирането и циркулацията на флуид с критични параметри – например висока температура или абразивност. За инжектирането на въглищен шлам в съоръжения за конверсия, въглищата се смилат на прах и смесват с мазут или разтворител, за да се образува суспензия, която обикновено е абразивна и много гореща. Обикновените дозиращи помпи, поради своята компактна конструкция, не са подходящи за такива операции, защото не могат да държат критичните условия далеч от помпената система.

Точно това обаче е необходимо, за да се дозира флуидът безопасно и да се предпази експлоатационният персонал и системата. Дозиращи помпи LEWA с изнесена глава се използват в тези приложения, защото тяхната конструкция отделя клапанната глава от задвижващия агрегат на помпата.

Решения

Мембранните дозиращи помпи LEWA ecoflow и технологичните мембранни помпи LEWA triplex в конструкция с изнесена глава осигуряват следните предимства при производството на биогорива:

 • Безопасна работа поради отделянето на клапанната глава от задвижващия агрегат на помпената система
 • Различни възможности за пространствено разделяне: в зависимост от максималното налягане, температурите или съдържанието на твърди частици, клапанната глава може да бъде поставена геодезично по-високо или по-ниско от помпената система.
 • Регулираното според налягането редуване на отварянето и затварянето на клапаните на помпата формира еднопосочен поток на дозирания флуид в клапанната глава.
 • Идеалната термодинамична функция на мембранните помпи позволява тяхното използване дори при изключително високи температури (+400 °C), каквито се създават при преработката на биомаса в реактор с високо налягане
 • Херметичността гарантира безопасна обработка на потенциално опасни, взривоопасни или токсични флуиди, каквито са необходими за химическите реакции.
 • Мембранните помпи с мембрана тип „сандвич“ от PTFE гарантират дълготрайна технологична безопасност.
 • В зависимост от свойствата на биомасата, могат да се използват и бутални помпи.
Coal contribution with LEWA triplex pumps

Основна информация

Как се произвеждат горивата BTL?

Горивата BTL (от биомаса до течност) представляват синтетични горива, произведени от биомаса. В процеса на преминаване към нови енергийни източници акцентът се пренася върху биогоривата от рода на биодизела, биоетанола и различни синтетични горива.

Днес се използват различни пилотни съоръжения за производството на биогорива от биомаса. Първата стъпка в производствения процес на горивата BTL е газифицирането на биомасата (пиролиза). Чрез повече или по-малко силно термореактивно разграждане при температури от 200 до над 1000 °C се променя химическата структура на масата. Дългите молекулни вериги се разграждат под въздействието на топлината. Образува се синтез-газ, който съдържа въглеводороди с по-къси молекулни вериги, въглероден оксид и диоксид, както и чист въглерод и водна пара. Следващата стъпка е синтезът: Синтез-газът се обработва химически – често по класическия метод на Фишер-Тропш. В резултат на тази обработка остават различни газообразни и течни въглеводороди, които се използват като синтетични горива с ниско съдържание на сяра в промишлеността.

„Крайните продукти имат различен химичен състав от този на традиционните горива като бензина, но пак могат да се използват в бензинови или дизелови двигатели и да се продават в съществуващите бензиностанции. Горивата BTL са биогорива от второ поколение. Това означава, че те могат да се произвеждат от по-широк спектър суровини в сравнение с биодизела или биоетанола. Може да се използва например богата на целулоза биомаса като слама или дървесина. По този начин може да се увеличи добивът на гориво на хектар. Ако се използва шлам, отпадъчна дървесина или естествени отпадъци от заведенията за обществено хранене, има по-малко проблеми поради недостига на обработваема земя за хранителни и фуражни култури“.

източник: Wikipedia.de; юни, 2014 г.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега