Инжектиране на сероводород/въглероден диоксид с технологични помпи LEWA

Постоянно нарастващите изисквания за опазване на околната среда поставят все по-строги изисквания към машините, използвани в преработвателната промишленост.

Въвеждането на данък върху CO2 и по-строгите законови разпоредби в някои страни означава, че големи количества сепариран H2S и CO2 се инжектират в процесите за рафиниране.

Решение

Конвенционалните помпи – например буталните или центробежните – могат да се използват надеждно за инжектиране на сероводород/въглероден диоксид, само ако се вземат скъпо струващи допълнителни мерки.

С помощта на технологичните мембранни помпи задачите за пренасяне при мощности до 1000 KW могат да бъдат надеждно решени; ако се използват две свързани, успоредно работещи помпи, могат да се постигнат мощности доста над 1000 KW.

Най-важните свойства на мембранните помпи LEWA за критични приложения са:

 • Херметично затворени
 • Реализирани до момента за дебити до 110 m3/h
 • Защита срещу работа на сухо
 • Висока ефективност дори и при частичен товар;
 • Система за наблюдение на мембраната в стандартен вариант
 • Системи за контрол на състоянието онлайн и офлайн
 • Гъвкавост поради контрола на скоростта
 • Възможни са евентуално променливи състави на материалните потоци и променливи обратни налягания
 • Възможно е пренасяне на суспензии
 • Висока експлоатационна безопасност и надеждност
 • Дълъг експлоатационен живот на мембраната
 • Ниски разходи за поддръжка
 • Ниски разходи за експлоатационния срок

С цел оптимизиране на енергийната ефективност по време на инжектирането, се препоръчва комбинация от компресори и технологични мембранни помпи.

Прочетете повече в нашата техническа статия

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид – сгъстяване с компресори и технологични мембранни помпиПример: Система за инжектиране на CO2, 3-степенен бутален компресор с триплексна мембранна помпа.

Основна информация

Описание на технологичния процес

Сероводородът е съединение на сярата и водорода с химическа формула H2S. Той е запалим, безцветен, отровен и мирише на развалени яйца. Той е слаба киселина, чиито соли са сулфиди и хидросулфиди.

В природата, сероводородът се среща като много променлив компонент на природния газ и суровия петрол, като вулканичен газ и в минералните води. Среща се също и като резултат от процеси на гниене и разлагане по време на разграждане на биомаса, в местата за депониране на отпадъци или в тръбопроводи с отпадъчни води под високо налягане.

Източник: Уикипедия, февруари 2012 г.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега