Фармацевтично производство с дозиращи системи LEWA

Фармацевтичната промишленост има много строги изисквания към производствените процеси. Дозиращите помпи и дозиращите системи трябва да отговарят на тези изисквания. Поддръжка на дозиращи системи LEWA за непрекъснати и безопасни производствени процеси.

Решение

С помпите от серия ecodos и ecoflow в санитарно или хигиенично изпълнение, както и с разработения от LEWA мехатронен задвижващ агрегат intellidrive, LEWA предлага варианти на продуктите, които отговарят на високите изисквания на фармацевтичната промишленост без ограничения:

 • Висока точност на дозиране
 • Прецизна повторяемост за непрекъснати процеси
 • Широк диапазон на дозиране
 • Подходящи за голямо разнообразие от флуиди
 • Херметично затворена технологична камера за опазване на продукта и околната среда
 • Кратки периоди на задържане на продукта и плавно пренасяне
 • В зависимост от вариантите: Възможност за CIP и SIP
 • Хигиенични и фармацевтични конструкции
 • Материали по изискванията на FDA
 • Сертификат 3.1 за материала
 • Сертификат QHD
 • Съвместими с изискванията за чисти стаи

Дозиращите системи LEWA се отличават главно със своя бърз, прецизен контрол на потока.

Благодарение на съхраняваните в управлението на процеса характеристики на помпата, се постига не само взаимен контрол на помпите и показанията на разходомерите, но също така и проверка за достоверност. Това гарантира висока експлоатационна надеждност и точност на дозирането.

Друго предимство е, че целият производствен процес може да бъде записан, без никакви пропуски, за целите на фармацевтичните спецификации. LEWA предлага много богат практически опит за избора на подходящи разходомери и други компоненти: Всички компоненти си съответстват и по този начин осигуряват добра функция на дозиращата система.

Основна информация

Описание на технологичния процес

Във фармацевтичните процеси към смесите от вещества трябва да се добавят флуиди. Това означава, че системата трябва първо да подготви продукта за пренасяне (напр. смесване, топене на соли, контрол на температурата, диспергиране и др.). Следователно е необходимо поръчково решение за функционалността на системата и настройката на отделните компоненти на системата като цяло.

Действителното пренасяне на флуида трябва да се извършва при определени технологични условия – например задания за налягане и температура, високи изисквания към контрола на производствения процес и съответно към цялостното системно решение.

Стабилен процес е възможен с координирана и индивидуално програмирана апаратура за технологичен контрол и система за управление. Чрез използването на съхранени рецепти в тази система за контрол, процесите се извършват надеждно и с максимална повторяемост. Регистрирането на хода на процеса и резултатите от него е задължително условие за надеждна продукция в съответствие с изискванията за добра производствена практика.

Различните потребителски нива са достъпни единствено за одобрените потребители. Системата трябва да притежава такава конструкция, че резултатите да могат да бъдат окачествени и валидирани. Следователно, насоките в съответствие със CFR 21, част 11 са изпълнени.

Продуктите, произведени със системата, трябва да съответстват на определени изисквания за качество във фармацевтиката, а съответствието трябва да може да бъде проверявано по всяко време.

Продукти

Мембранна дозираща помпа LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® от LEWA е всестранно надарена – тя може да се използва във всички отрасли за дозиране и смесване.

Санитарно-хигиенна LEWA ecoflow

LEWA ecoflow sanitary food pump

Мембранната дозираща помпа ecoflow® в санитарно-хигиенно изпълнение е идеалната помпа за хранителни и фармацевтични продукти.

LEWA ecoflow бутална дозираща помпа

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Буталната дозираща помпа LEWA ecoflow® е високоефективната и икономична дозираща помпа за по-елементарни задачи за пренасяне или дозиране.

Санитарно-хигиенна LEWA ecodos

LEWA ecodos food pump

Мембранната дозираща помпа LEWA ecodos® в санитарно-хигиенно изпълнение е идеалната помпа за хранителни и фармацевтични продукти в диапазона на ниските налягания.

Мембранни дозиращи помпи LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Използвайте мембранни дозиращи помпи със сервоуправление за прецизно дозиране и смесване на флуиди в дозиращи съоръжения и системи.

Микродозираща помпа LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

Най-малките дебити и прецизното дозиране правят микродозиращите помпи LEWA от серия FC първи избор за лабораторни помпи.

Wernert

Wernert centrifugal pumps

Хоризонтални и вертикални помпи Wernert с пластмасова облицовка Усилени помпи Wernert с пластмасова облицовка за разяждащи, агресивни, токсични и абразивни флуиди. Агресивни, токсични и абразивни флуиди - Wernert предлага подходящата центробежна помпа, изработена от неметални материали – напр. UHMW-PE, PVDF или PTFE.

Производствени инсталации

LEWA metering and mixing system

LEWA разработва цялостни системи за дозиране, смесване и зареждане на флуиди. Свържете се с нас и ни позволете да ви консултираме!

Дозиращи системи по спецификация на клиента

LEWA metering system

LEWA ще ви осигури дозиращи системи, конструирани по вашите спецификации. Доверете се на 60-годишния опит в дозиращите технологии за различни отрасли.

Смесителна технология Chemineer

Chemineer agitators

Chemineer смесваща технология. Миксерите на Chemineer предлагат широк спектър от турбинни миксери до бъркачки, които са приложими в почти всички процеси, изискващи разбъркване на течности или газ.

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега