Дозиране на фосфатни утаители с мембранни помпи в пречиствателни станции

Фосфатите са важни хранителни вещества за микроорганизмите и водните растения. Въпреки това, прекалено големите количества фосфати във водите може да имат опустошителни ефекти върху околната среда.

Поради това пределните стойности за допустимите нива на фосфати се намаляват непрекъснато през последните няколко години. Това е предизвикателство за операторите на пречиствателни станции, тъй като те зависят повече от всякога от точни, надеждни и ефективни дозиращи помпи.

Решение

Помпите LEWA осигуряват следните предимства за дозиране на фосфатни утаители при пречистването на водата:

 • Прецизно дозиране на утаител (железен (III) хлорид)
 • Напълно надежден пуск на помпите от всяко работно състояние – без необходимост от позициониране на мембраната
 • Херметичността на помпата предотвратява изтичане на изключително агресивния утаител
 • Патентована мембрана тип „сандвич“ с DPS (система за защита на мембраната) и следене на мембраната
 • Интегриран предпазен клапан защитава помпата от свръхналягане (удари на налягането/хидравличен удар), което би могло да повреди помпата или тръбопроводите
 • Възможно най-ниските разходи през целия експлоатационен срок поради високата енергийна ефективност, ниски разходи за поддръжка и изключително дълъг експлоатационен срок на мембраната тип „сандвич“
 • Максимална надеждност и достъпност – дори след грешки в експлоатацията или затруднени условия на работа (напр. високо смукателно налягане, запушен нагнетателен или смукателен тръбопровод)
 • Екологосъобразни помпи поради високата експлоатационна безопасност и ниското енергопотребление

Основна информация

Какво се случва по време на фосфатна преципитация?

Фосфатната преципитация е физикохимична реакция, при която се използват соли на тривалентни метали за утаяване на фосфатите. За целта се използват безвредни соли на желязото (III) и алуминия. Инжектирането на металните соли създава положително заредени метални йони, които реагират с отрицателно заредените фосфатни йони. Полученият трудно разтворим метален фосфат се утаява под формата на фина утайка.

Утаителят трябва да се инжектира в точното място, за да могат йоните да реагират в достатъчна степен. Следва фазата на флокулация, по време на която фините утаени частици се събират, за да образуват окрупнена утайка.

(Източник: conaqua.de)

Лице за контакт

 • Sales Office Bulgaria
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH – Technical office Sofia
 • +359 2 8654088
 • office@lewa-bg.com

Намерете най-подходящата серия продукти с помощта на навигатора.

Навигатор за помпи

Не пропускайте нито една новина. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Регистрирайте се още сега